Volumen Kvadra

Unesite vrijednosti za visinu, širinu, dužinu i izaberite mjernu jedinicu (milimetri, centimetri, metri) te kliknite na Izračunaj.

Formula za volumen V=a*b*c, za oplošje O= 2*(ab + ac + bc). Izračunava se volumen kvadra u metrima i centimetrim kubnim:

Duljina:
Širina:
Visina: