Volumen Kvadra

Unesite vrijednosti za visinu, širinu, dužinu i izaberite mjernu jedinicu (milimetri, centimetri, metri) te kliknite na Izračunaj.

Formula za volumen V=a*b*c, za oplošje O= 2*(ab + ac + bc). Izračunava se volumen kvadra u metrima i centimetrim kubnim i litrama:

Duljina:
Širina:
Visina:
 


 

Valjak

Valjak je geometrijsko tijelo, izračunajte volumen u litrama i oplošje valjka jednostavni kalkulator

Računi

Izrada online računa, unesite stavke računa, cijenu, popust i Pdv, račun i pdf za ispis se generiraju automatski

Vrijeme

Kalkulator za računanje vremenskog perioda između zadatih datuma, npr:. starost u godinama, mjesecima danima i satima

Kalkulator Kredita

Kalkulator za izračun kredita, izračunava mjesečni anuitet za odabranu kamatnu stopu, trajanje kredita i ukupni iznos kredita

Boje

Kalkulator boje rgb u hsl, hex, cmyk - cijan, magenta, žuta i ključ (crna)

Brzina

Kalkulator pretvara brzinu iz kilometara na sat u metri u sekundi i milja na sat i mph u kmh

Snaga

Kalkulator za snagu pretvara Kilowate u konjsku snagu, odnosno konjsku snagu (KS) u kilowate (KW)

Površina

Konvertira mjerne jedinice površine