Kalkulator razlomaka


Kalkulator za zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje dva razlomaka s prikazom postupka izračuna (skraćivanje razlomaka). Za izračun unesite brojnik i nazivnik u oba razlomka, odaberite operaciju i kliknite znak jednako. Pretvaranje decimalnog broja u razlomak s prikazom postupka skraćivanja.


 


Decimalni broj u razlomak:

 

 

PDV kalkulator

Kalkulator za izračunavanje poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a) brzo i jednostavno, dodavanje i izbijanje pdv-a

Vrijeme

Kalkulator za računanje vremenskog perioda između zadatih datuma, npr:. starost u godinama, mjesecima danima i satima

Računi

Izrada online računa, unesite stavke računa, cijenu, popust i Pdv, račun i pdf za ispis se generiraju automatski

Gustoća

Gustoća je omjer mase i volumena, izračunajte gustoću tvari pomoću kalkulatora

Slučajni brojevi

Kalkulator generira slučajne brojeve iz proizvoljno unesenog raspona brojeva

Snaga

Kalkulator za snagu pretvara Kilowate u konjsku snagu, odnosno konjsku snagu (KS) u kilowate (KW)

Ravna Zemlja

Izračunava udaljenost horizonta od promatrača koji se nalazi na određenoj visini, te skriveni dio objekta koji je na određenoj udaljenosti od promatrača

Stepenice

Kalkulator za izračun konstrukcije stepenica, izračunava visinu stepenice i širinu gazišta