Kalkulator centrifugalne sile

Centrifugalna sila je sila koja nastoji odbaciti tijelo od središta gibanj, centrifugalna sila F raste s porastom mase tijela m i kvadratom njegove obodne brzine v, a smanjuje se s povećanjem polumjera kružnice r

Za izračun unesite masu (kg), brzinu (m/s) i radius (m)

Unesite masu:   Unesite radius:   Unesite brzinu:  

 

F =  m v2  
r

 

Brzina

Kalkulator pretvara brzinu iz kilometara na sat u metri u sekundi i milja na sat i mph u kmh

Računi

Izrada online računa, unesite stavke računa, cijenu, popust i Pdv, račun i pdf za ispis se generiraju automatski

Marža

Izračun bruto marže i postotak marže, za početnu i prodajnu cijenu proizvoda

CMS

CMS (Content Management System) ili sustav za upravljanje sadržajem je vrsta softvera koji omogućuje pojedincima i organizacijama jednostavno upravljanje i objavljivanje web sadržaja. 

Bačva

Kalkulator za izračun volumena bačve, unesite visinu, gornji radius i srednji radius

Snaga

Kalkulator za snagu pretvara Kilowate u konjsku snagu, odnosno konjsku snagu (KS) u kilowate (KW)

Prijestupne

Kalkulator prijestupne godine, za unesenu godinu računa se broj dana

Vješala

Cilj igre je pogađanje riječi klikom na slova , potrebno je pogoditi pojam koji se traži