Tjedan u godini kalkulator

Za izračun broja tjedna u godini (ISO-8601) unesite datum i kliknite na izračunaj


Unesite datum u obliku DD.MM.YYYY:  
Tjedan:


 

Dodavanje dana za uneseni datum (DD.MM.YYYY)

 

Za datum:   dodaj  dana 
Rezultat:

 


 

 

PDV kalkulator

Kalkulator za izračunavanje poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a) brzo i jednostavno, dodavanje i izbijanje pdv-a

Tjedan u godini

Izračun tjedna u godini za odabrani datum i kalkulator za zbrajanje dana za uneseni datum

Konvertor

Kalkulator mjernih jedinica, pretvara kilometre, milje, nautičke milje, feets

Akordi

Akordi za klavir, mol, dur, generira akord i prikazuje klavijature sa grafički označenim notama za odabrani akord

Izračun postotka

Izračun postotka online na tri jednostavna načina omogućuje brže izračunavanje postotka, postotka promjene, te zbrajanje i oduzimanje postotka od zadane vrijednosti.

Trokut

Kalkulator za trokut pomoću Pitagorina poučka, izračun površine, opsega i kuteva u stupnjevima

Valjak

Valjak je geometrijsko tijelo, izračunajte volumen u litrama i oplošje valjka jednostavni kalkulator

Visina djeteta

Kalkulator za izračun visine djeteta u odrasloj dobi, odstupanja plus/minus 2-3 centimetra