Kalkulator

Online kaluklator (računalo) izračunava matematičke izraze koje možete unijeti direktno ili kopirati sa copy/paste. Dozvoljeni su i složeni izrazi sa upotrebom zagrada, pri tome treba paziti da svaka zagrada na kraju izraza bude zatvorena. Svi izračuni i dobiveni rezultati upisuju se na listu, a listu možete snimiti klikom na backup  te podijeliti link koji dobijete.

Jednostavni kalkulator -> ovdjeKorištenje matematičkih operatora:

 


Primjeri:ISRC

ISRC kod je međunarodni standardni kod koji se koristi za identifikaciju jedinstvenog zvučnog zapisa ili glazbenog videa.

Marža

Izračun bruto marže i postotak marže, za početnu i prodajnu cijenu proizvoda

Euro

Kalkulator za izračun inflacije eura od 1997 godine, 147 eura danas vrijedi kao 100 eura 1997

Ravna Zemlja

Izračunava udaljenost horizonta od promatrača koji se nalazi na određenoj visini, te skriveni dio objekta koji je na određenoj udaljenosti od promatrača

Prosjek

Kalkulator za izračun prosjeka ili aritmetičke sredine od zadanog niza brojeva

Temperatura

Kalkulator konvertira temperaturu iz Celzijua  u Farenhajte. Po Farenhajtu led se topi na 32 °F a voda ključa na 212 °F, temperatura u stupnjevima je °C = (°F – 32) / 1.8

Volumen kvadra

Kalkulator za izračun volumena kvadra u centimetrima, metrima kubnim i litrama

Centrifugalna

Kalkulator za izračun centrifugalne sile, formula je F=m*v*v/r