Kalkulator

Online kaluklator (računalo) izračunava matematičke izraze koje možete unijeti direktno ili kopirati sa copy/paste. Dozvoljeni su i složeni izrazi sa upotrebom zagrada, pri tome treba paziti da svaka zagrada na kraju izraza bude zatvorena. Svi upiti i dobiveni rezultati upisuju se na listu, koju zatim možete kopirati i proslijediti e-mail-om. Za pregled tečaja kune i kalkulator valuta kliknite ovdjeKorištenje matematičkih operatora:

 


Primjeri: