Kalkulator

Online kaluklator (računalo) izračunava matematičke izraze koje možete unijeti direktno ili kopirati sa copy/paste. Dozvoljeni su i složeni izrazi sa upotrebom zagrada, pri tome treba paziti da svaka zagrada na kraju izraza bude zatvorena. Svi izračuni i dobiveni rezultati upisuju se na listu, a listu možete snimiti klikom na backup  te podijeliti link koji dobijete.

Jednostavni kalkulator -> ovdjeKorištenje matematičkih operatora:

 

  • zbrajanje (+), oduzimanje (-), množenje (*), dijeljenje (/)
  • potencije(^), korijen(sqrt()), modularno dijeljenje mod(%)


Primjeri:

  • 4*(7+3) = 40
  • 8/sqrt(16) = 2
  • (4*(8-3))^2 = 400