Kalkulator

Online kaluklator (računalo) izračunava matematičke izraze koje možete unijeti direktno ili kopirati sa copy/paste. Dozvoljeni su i složeni izrazi sa upotrebom zagrada, pri tome treba paziti da svaka zagrada na kraju izraza bude zatvorena. Svi izračuni i dobiveni rezultati upisuju se na listu, a listu možete snimiti klikom na backup  te podijeliti link koji dobijete.

Jednostavni kalkulator -> ovdjeKorištenje matematičkih operatora:

 


Primjeri:Stepenice

Kalkulator za izračun konstrukcije stepenica, izračunava visinu stepenice i širinu gazišta

QR code

QR Code je dvodimenzionalni barkod koji mogu čitati pametni telefoni. Može sadržavati više od 4000 znakova

Prijestupne

Kalkulator prijestupne godine, za unesenu godinu računa se broj dana

Radni staž

Ukupni radni staž u godinama, izračun po datumu početka i datumu kraja rada

Kalkulator razlomaka

Kalkulator za zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje razlomaka i pretvaranje decimalnog broja u razlomak

Gustoća

Gustoća je omjer mase i volumena, izračunajte gustoću tvari pomoću kalkulatora

Kombinacije

Kalkulator kombinacija izračun mogućih kombinacija uzimanjem uzorka stavki iz većeg skupa

Brojač riječi

Brojač rečenica, riječi i slova u tekstu