Kalkulator

Online kaluklator (računalo) izračunava matematičke izraze koje možete unijeti direktno ili kopirati sa copy/paste. Dozvoljeni su i složeni izrazi sa upotrebom zagrada, pri tome treba paziti da svaka zagrada na kraju izraza bude zatvorena. Svi izračuni i dobiveni rezultati upisuju se na listu, a listu možete snimiti klikom na backup  te podijeliti link koji dobijete.

Jednostavni kalkulator -> ovdjeKorištenje matematičkih operatora:

 


Primjeri:Marža

Izračun bruto marže i postotak marže, za početnu i prodajnu cijenu proizvoda

Konvertor

Kalkulator mjernih jedinica, pretvara kilometre, milje, nautičke milje, feets

Zlatni rez

Zlatni rez je pojam korišten u matematici i fizici, a označava odnos koji se smatra optimalnim u nekom procesu raspodjele.

Kalkulatori

Kalkulatori su također dostupni na različitim platformama, uključujući desktop računala, mobitele

Visina djeteta

Kalkulator za izračun visine djeteta u odrasloj dobi, odstupanja plus/minus 2-3 centimetra

Radni sati

Izračun razlike između dva vremena u satima i minutama, odnosno računanje radnog vremena u tjednu od vremena početka do vremena kraja rada

Volumen

Volumen kugle formula je V=4/3*r^3*pi gdje je r upisani radius

Prijestupne

Kalkulator prijestupne godine, za unesenu godinu računa se broj dana