Kalkulator za izračun marže

Izračunajte postotak bruto marže, postotak marže i profit od prodajne cijene artikla.

Razlika između bruto marže i marže je mala, bruto marža je postotak prodajne i nabavne cijene, a postotak marže je postotak profita i nabavne cijene

Za izračun unesite početnu i prodajnu cijenu
Cijena početna:
Cijena prodajna:
 
Marža bruto: %
Postotak marže: %
Profit:

Za izračun unesite početnu cijenu i bruto maržu
Cijena početna:
Marža bruto: %
 
Cijena prodajna:
Postotak marže: %
Profit:
Kriptovalute

Kriptovalute su decentralizirane valute koje se koriste za elektronske transakcije.

Vrijeme

Kalkulator za računanje vremenskog perioda između zadatih datuma, npr:. starost u godinama, mjesecima danima i satima

Temperatura

Kalkulator konvertira temperaturu iz Celzijua  u Farenhajte. Po Farenhajtu led se topi na 32 °F a voda ključa na 212 °F, temperatura u stupnjevima je °C = (°F – 32) / 1.8

Akordi

Akordi za klavir, mol, dur, generira akord i prikazuje klavijature sa grafički označenim notama za odabrani akord

Bitcoin

Bitcoin cijena prema američkom dolaru i kako ga rudariti

Volumen kvadra

Kalkulator za izračun volumena kvadra u centimetrima, metrima kubnim i litrama

Ocjene

Kalkulator za izračun prosjeka ocjena u školi

Marža

Izračun bruto marže i postotak marže, za početnu i prodajnu cijenu proizvoda