Kalkulator za izračun marže

Izračunajte postotak bruto marže, postotak marže i profit od prodajne cijene artikla.

Razlika između bruto marže i marže je mala, bruto marža je postotak prodajne i nabavne cijene, a postotak marže je postotak profita i nabavne cijene

Za izračun unesite početnu i prodajnu cijenu
Cijena početna:
Cijena prodajna:
 
Marža bruto: %
Postotak marže: %
Profit:

Za izračun unesite početnu cijenu i bruto maržu
Cijena početna:
Marža bruto: %
 
Cijena prodajna:
Postotak marže: %
Profit:
Akordi

Akordi za klavir, mol, dur, generira akord i prikazuje klavijature sa grafički označenim notama za odabrani akord

Kombinacije

Kalkulator kombinacija izračun mogućih kombinacija uzimanjem uzorka stavki iz većeg skupa

Moment sile

Pretvorba sile iz Nm u foot pound (ft lb) ili inch-pound (in lbf)

Ocjene

Kalkulator za izračun prosjeka ocjena u školi

Medijan

Kalkulator za Izračun medijana, zbroja i prosjeka u zadanom nizu

Bitcoin

Bitcoin cijena prema američkom dolaru i kako ga rudariti

Vješala

Cilj igre je pogađanje riječi klikom na slova , potrebno je pogoditi pojam koji se traži

Prijestupne

Kalkulator prijestupne godine, za unesenu godinu računa se broj dana