Kalkulator za izračun marže

Izračunajte postotak bruto marže, postotak marže i profit od prodajne cijene artikla.

Razlika između bruto marže i marže je mala, bruto marža je postotak prodajne i nabavne cijene, a postotak marže je postotak profita i nabavne cijene

Za izračun unesite početnu i prodajnu cijenu
Cijena početna:
Cijena prodajna:
 
Marža bruto: %
Postotak marže: %
Profit:

Za izračun unesite početnu cijenu i bruto maržu
Cijena početna:
Marža bruto: %
 
Cijena prodajna:
Postotak marže: %
Profit:
Brzina

Kalkulator pretvara brzinu iz kilometara na sat u metri u sekundi i milja na sat i mph u kmh

Slučajni brojevi

Kalkulator generira slučajne brojeve iz proizvoljno unesenog raspona brojeva

Trokut

Kalkulator za trokut pomoću Pitagorina poučka, izračun površine, opsega i kuteva u stupnjevima

Bačva

Kalkulator za izračun volumena bačve, unesite visinu, gornji radius i srednji radius

Potrošnja goriva

Kalkulator za izračun potrošnje vozila za određenu udaljenost

Površina

Konvertira mjerne jedinice površine

Stepenice

Kalkulator za izračun konstrukcije stepenica, izračunava visinu stepenice i širinu gazišta

Akvarij

Volumen akvarija u litrima za zadanu širinu, visinu i dužinu