Loto Generator

Generator slučajnih loto brojeva 7/39 i 6/45. ili generira po proizvoljno unesenim vrijednostima (u primjeru 5 brojeva od 1 - 20). Brojevi se generiraju metodom slučajnog broja random(), prilikom svakog klika na gumb generira se novi niz slučajnih brojeva.

 |  | 

  od 

 

 


 

 

Slučajni odabir imena

Slučajnih odabir muških ili ženskih imena sa liste

Euro

Kalkulator za izračun inflacije eura od 1997 godine, 147 eura danas vrijedi kao 100 eura 1997

Snaga

Kalkulator za snagu pretvara Kilowate u konjsku snagu, odnosno konjsku snagu (KS) u kilowate (KW)

Stepenice

Kalkulator za izračun konstrukcije stepenica, izračunava visinu stepenice i širinu gazišta

Bačva

Kalkulator za izračun volumena bačve, unesite visinu, gornji radius i srednji radius

Zemljopisne širine i dužine

Latitude i Longitude su jedinice koje predstavljaju koordinate u geografskom koordinatnom sustavu.

Pdf

Kalkulator za generiranje pdf-a datoteke iz html-a

Konvertor

Kalkulator mjernih jedinica, pretvara kilometre, milje, nautičke milje, feets