Kalkulator brzine

Kalkulator Brzine pretvara brzinu iz kilometara na sat (km/h) u metara u sekundi (m/s) i milja na sat (milja/h). Formula za izračun km/h u m/s je km/h*0.2777, a km/h u milja/h je km/h*0.62142. Npr. brzina zvuka u zraku iznosi 1235 km/h pretvoreno u metre u sekundi i milje na sat dobivamo da brzina zvuka iznosi 343 m/s ili 767 milja/h


Km/h->m/s->milja/h

Unesite brzinu km/h:   =  m/s  =  milja/h


m/s->km/h

Unesite brzinu m/s:  =  km/h


milja/h->km/h

Unesite brzinu milja/h:  =  km/hERP

ERP (Enterprise Resource Planning) sustavi predstavljaju integrirane softverske aplikacije koje služe za automatizaciju i upravljanje poslovnim procesima u organizacijama.

Euro

Kalkulator za izračun inflacije eura od 1997 godine, 147 eura danas vrijedi kao 100 eura 1997

Volumen

Volumen kugle formula je V=4/3*r^3*pi gdje je r upisani radius

Visina djeteta

Kalkulator za izračun visine djeteta u odrasloj dobi, odstupanja plus/minus 2-3 centimetra

Loto Brojevi

Generator loto brojeva, jednim klikom generira slučajne loto brojeve 6/45 ili 7/39 ili

Stepenice

Kalkulator za izračun konstrukcije stepenica, izračunava visinu stepenice i širinu gazišta

Rubik

Rješavanje Rubikove kocke zahtijeva logičko razmišljanje, kreativnost i strpljenje. Postoje mnoge metode i algoritmi za rješavanje Rubikove kocke, a neki igrači uspijevaju riješiti kocku u nekoliko sekundi.

Kriptovalute

Kriptovalute su decentralizirane valute koje se koriste za elektronske transakcije.