Kalkulator brzine

Kalkulator Brzine pretvara brzinu iz kilometara na sat (km/h) u metara u sekundi (m/s) i milja na sat (milja/h). Formula za izračun km/h u m/s je km/h*0.2777, a km/h u milja/h je km/h*0.62142. Npr. brzina zvuka u zraku iznosi 1235 km/h pretvoreno u metre u sekundi i milje na sat dobivamo da brzina zvuka iznosi 343 m/s ili 767 milja/h


Km/h->m/s->milja/h

Unesite brzinu km/h:   =  m/s  =  milja/h


m/s->km/h

Unesite brzinu m/s:  =  km/h


milja/h->km/h

Unesite brzinu milja/h:  =  km/hISRC

ISRC kod je međunarodni standardni kod koji se koristi za identifikaciju jedinstvenog zvučnog zapisa ili glazbenog videa.

Big data

Big data ima sve veću ulogu u suvremenom poslovanju. Kao odgovor na te izazove, razvijaju se napredne tehnologije za prikupljanje, analizu i skladištenje podataka, a stručnjaci rade na razvoju novih metoda

Valjak

Valjak je geometrijsko tijelo, izračunajte volumen u litrama i oplošje valjka jednostavni kalkulator

Temperatura

Kalkulator konvertira temperaturu iz Celzijua  u Farenhajte. Po Farenhajtu led se topi na 32 °F a voda ključa na 212 °F, temperatura u stupnjevima je °C = (°F – 32) / 1.8

Pdf

Kalkulator za generiranje pdf-a datoteke iz html-a

Prosjek

Kalkulator za izračun prosjeka ili aritmetičke sredine od zadanog niza brojeva

Akordi

Akordi za klavir, mol, dur, generira akord i prikazuje klavijature sa grafički označenim notama za odabrani akord

Vješala

Cilj igre je pogađanje riječi klikom na slova , potrebno je pogoditi pojam koji se traži