Kalkulator visine djeteta

"Koliko ću biti visok?" ili "koliko će biti visoko moje dijete?"

Kalkulator za izračun visine djeteta predviđa visinu djeteta u odrasloj dobi. Visina osobe određena je kombinacijom genetike i čimbenika okoliša. Precizan doprinos ova dva čimbenika je složen. Neke studije sugeriraju da genetika pridonosi 60% -80%. Visina djeteta obično se temelji na roditeljskoj visini koja podliježe regresiji prema srednjoj vrijednosti.

To znači da će vrlo visoki ili niži roditelji vjerojatno imati više ili niže dijete od prosjeka, ali dijete će vjerojatno biti bliže prosječnoj visini od svojih roditelja.

Formula za izračun je (visina oca + visina majke + ili - 13) / 2 ovisno o spolu djeteta. Npr: ako je visina oca 185 cm, a majke 175 cm, predviđena visina dječaka je (185 + 175 + 13) / 2 = 186.5 cm, a visina djevojčice je (185 + 175 -13) / 2 = 173.5 cm  

Za izračun unesite visinu oba roditelja u cm

Unesite visinu oca:  

Unesite visinu majke: 


  

Temperatura

Kalkulator konvertira temperaturu iz Celzijua  u Farenhajte. Po Farenhajtu led se topi na 32 °F a voda ključa na 212 °F, temperatura u stupnjevima je °C = (°F – 32) / 1.8

Površina

Konvertira mjerne jedinice površine

Gustoća

Gustoća je omjer mase i volumena, izračunajte gustoću tvari pomoću kalkulatora

Slučajni brojevi

Kalkulator generira slučajne brojeve iz proizvoljno unesenog raspona brojeva

BMI kalkulator

Kalkulator za izračunavanje indexa tjelesne mase (BMI), normalni BMI je od 20 do 30

Radni staž

Ukupni radni staž u godinama, izračun po datumu početka i datumu kraja rada

Površina na karti

Prikaz površine na karti odabirom točaka poligona

Bačva

Kalkulator za izračun volumena bačve, unesite visinu, gornji radius i srednji radius