Kalkulator visine djeteta

"Koliko ću biti visok?" ili "koliko će biti visoko moje dijete?"

Kalkulator za izračun visine djeteta predviđa visinu djeteta u odrasloj dobi. Visina osobe određena je kombinacijom genetike i čimbenika okoliša. Precizan doprinos ova dva čimbenika je složen. Neke studije sugeriraju da genetika pridonosi 60% -80%. Visina djeteta obično se temelji na roditeljskoj visini koja podliježe regresiji prema srednjoj vrijednosti.

To znači da će vrlo visoki ili niži roditelji vjerojatno imati više ili niže dijete od prosjeka, ali dijete će vjerojatno biti bliže prosječnoj visini od svojih roditelja.

Formula za izračun je (visina oca + visina majke + ili - 13) / 2 ovisno o spolu djeteta. Npr: ako je visina oca 185 cm, a majke 175 cm, predviđena visina dječaka je (185 + 175 + 13) / 2 = 186.5 cm, a visina djevojčice je (185 + 175 -13) / 2 = 173.5 cm  

Za izračun unesite visinu oba roditelja u cm

Unesite visinu oca:  

Unesite visinu majke: