IBAN kalkulator


Hrvatski IBAN (međunarodi broja bankovnog računa (International Bank Account Number)) sastoji se od 21-nog alfanumeričkog znaka: HRNNAAAAAAABBBBBBBBBB gdje je HR oznaka za Republiku Hrvatsku, AAAAAAABBBBBBBBBB je broj žiro računa, a NN dvoznamenkasti kontrolni broj. Kontrolni broj NN se računa tako da se 23 znamenkasti broj AAAAAAABBBBBBBBBB172700 modularno dijeli sa 97 a ostatak se oduzima od 98. Ukoliko je dobiveni broj manji od 10 dobivenom broju prethodi 0

Za izračunavanje IBAN broja jednostavno u formu unesite broj žiroračuna (AAAAAAA-BBBBBBBBBB) i kliknite na pretvori u IBAN-

 


VODEĆI BROJEVI NEKIH BANAKA:


Slučajni brojevi

Kalkulator generira slučajne brojeve iz proizvoljno unesenog raspona brojeva

Euro

Kalkulator za izračun inflacije eura od 1997 godine, 147 eura danas vrijedi kao 100 eura 1997

Moment sile

Pretvorba sile iz Nm u foot pound (ft lb) ili inch-pound (in lbf)

Radni staž

Ukupni radni staž u godinama, izračun po datumu početka i datumu kraja rada

Vrijeme

Kalkulator za računanje vremenskog perioda između zadatih datuma, npr:. starost u godinama, mjesecima danima i satima

Stošac

Volumen stošca izračun u litrama kalkulator za izračun

Valjak

Valjak je geometrijsko tijelo, izračunajte volumen u litrama i oplošje valjka jednostavni kalkulator

Temperatura

Kalkulator konvertira temperaturu iz Celzijua  u Farenhajte. Po Farenhajtu led se topi na 32 °F a voda ključa na 212 °F, temperatura u stupnjevima je °C = (°F – 32) / 1.8