IBAN kalkulator


Hrvatski IBAN (međunarodi broja bankovnog računa (International Bank Account Number)) sastoji se od 21-nog alfanumeričkog znaka: HRNNAAAAAAABBBBBBBBBB gdje je HR oznaka za Republiku Hrvatsku, AAAAAAABBBBBBBBBB je broj žiro računa, a NN dvoznamenkasti kontrolni broj. Kontrolni broj NN se računa tako da se 23 znamenkasti broj AAAAAAABBBBBBBBBB172700 modularno dijeli sa 97 a ostatak se oduzima od 98. Ukoliko je dobiveni broj manji od 10 dobivenom broju prethodi 0

Za izračunavanje IBAN broja jednostavno u formu unesite broj žiroračuna (AAAAAAA-BBBBBBBBBB) i kliknite na pretvori u IBAN-

 


VODEĆI BROJEVI NEKIH BANAKA:


 • ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka 2402006
 • HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK Zagreb 2493003
 • HRVATSKA NARODNA BANKA 1001005
 • HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb 2390001
 • HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Zagreb 2500009
 • IMEX BANKA d.d. Split 2492008
 • JADRANSKA BANKA d.d. Šibenik 2411006
 • KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac 2400008
 • KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb 2481000
 • NAVA BANKA d.d. Zagreb 2495009
 • OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar 2407000
 • PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica 2386002
 • PRIMORSKA BANKA d.d. Rijeka 4132003
 • PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb 2340009
 • RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb 2484008
 • VENETO BANKA d.d.. Zagreb 2381009
 • ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb 2360000