IBAN kalkulator


Hrvatski IBAN (međunarodi broja bankovnog računa (International Bank Account Number)) sastoji se od 21-nog alfanumeričkog znaka: HRNNAAAAAAABBBBBBBBBB gdje je HR oznaka za Republiku Hrvatsku, AAAAAAABBBBBBBBBB je broj žiro računa, a NN dvoznamenkasti kontrolni broj. Kontrolni broj NN se računa tako da se 23 znamenkasti broj AAAAAAABBBBBBBBBB172700 modularno dijeli sa 97 a ostatak se oduzima od 98. Ukoliko je dobiveni broj manji od 10 dobivenom broju prethodi 0

Za izračunavanje IBAN broja jednostavno u formu unesite broj žiroračuna (AAAAAAA-BBBBBBBBBB) i kliknite na pretvori u IBAN-

 


VODEĆI BROJEVI NEKIH BANAKA:


Boje

Kalkulator boje rgb u hsl, hex, cmyk - cijan, magenta, žuta i ključ (crna)

Kalkulator Kredita

Kalkulator za izračun kredita, izračunava mjesečni anuitet za odabranu kamatnu stopu, trajanje kredita i ukupni iznos kredita

Rubik

Rješavanje Rubikove kocke zahtijeva logičko razmišljanje, kreativnost i strpljenje. Postoje mnoge metode i algoritmi za rješavanje Rubikove kocke, a neki igrači uspijevaju riješiti kocku u nekoliko sekundi.

Stošac

Volumen stošca izračun u litrama kalkulator za izračun

Volumen kvadra

Kalkulator za izračun volumena kvadra u centimetrima, metrima kubnim i litrama

Programerski

Kalkulator za pretvorbu iz decimalnog u heksadecimalni, binearni i oktalni sustav

Radni sati

Izračun razlike između dva vremena u satima i minutama, odnosno računanje radnog vremena u tjednu od vremena početka do vremena kraja rada

Volumen

Volumen kugle formula je V=4/3*r^3*pi gdje je r upisani radius