Kalkulator prijestupne godine

Prijestupna godina je godina koja ima 366 dana (veljača ima 29 dana umijesto 28), a ne prijestupne godine imaju 365 dana. Prijestupne godine su sve djeljive s 4, ili sa 100 i 400 (npr.: godina 2100 nije prijestupna). Za izračun prijestupne godine unesite godinu u poljem za unos. Pregled kalendara sa označenim praznicima i blagdanima kliknite ovdje 

CMS

CMS (Content Management System) ili sustav za upravljanje sadržajem je vrsta softvera koji omogućuje pojedincima i organizacijama jednostavno upravljanje i objavljivanje web sadržaja. 

Zemljopisne širine i dužine

Latitude i Longitude su jedinice koje predstavljaju koordinate u geografskom koordinatnom sustavu.

Trokut

Kalkulator za trokut pomoću Pitagorina poučka, izračun površine, opsega i kuteva u stupnjevima

Kalkulator Kredita

Kalkulator za izračun kredita, izračunava mjesečni anuitet za odabranu kamatnu stopu, trajanje kredita i ukupni iznos kredita

Brzina

Kalkulator pretvara brzinu iz kilometara na sat u metri u sekundi i milja na sat i mph u kmh

Vješala

Cilj igre je pogađanje riječi klikom na slova , potrebno je pogoditi pojam koji se traži

Kripto Kalkulator

Kalkulator kriptografski za izračunavanje hash-a od unesenog teksta, koriste se md5, SHA1, SHA256 algoritmi

Slučajni odabir imena

Slučajnih odabir muških ili ženskih imena sa liste