Kalkulator prijestupne godine

Prijestupna godina je godina koja ima 366 dana (veljača ima 29 dana umijesto 28), a ne prijestupne godine imaju 365 dana. Prijestupne godine su sve djeljive s 4, ili sa 100 i 400 (npr.: godina 2100 nije prijestupna). Za izračun prijestupne godine unesite godinu u poljem za unos. Pregled kalendara sa označenim praznicima i blagdanima kliknite ovdje