Kalkulator snage

Kalkulator snage motora tj. pretvorba snage iz kilovata u konjsku snagu (kW u KS) ili konjska snaga u kilovate (KS u kW). Jedna konjska snaga Horsepower (hp) iznosi 0,745 kW. Formula za izračun je KS=kW*1,341 ili kW=KS*0,745


KW->KS

Unesite snagu u Kilovatima:   =  KS


KS->KW

Unesite snagu u KS:  =  KW