Kalkulator Temperature

Konvertor temperature izračunava tj. pretvara temperaturu iz Celzijua  u Farenhajte  (°C u °F) ili Farenhajte u Celzijuse.
Formula za izračun je: °F = °C × 1.8 + 32 tj.   °C = (°F – 32) / 1.8


°C->°F

Unesite temperaturu u Celsiusima:   =  °F


°F->°C

Unesite temperaturu u Fahrenheitima:  =  °C


 


Digitalni kalkulatori

Digitalni kalkulatori su neizostavni pomagači u svakodnevnom životu, koji su značajno olakšali rad s matematičkim izračunima.

Vješala

Cilj igre je pogađanje riječi klikom na slova , potrebno je pogoditi pojam koji se traži

Akvarij

Volumen akvarija u litrima za zadanu širinu, visinu i dužinu

Pdf

Kalkulator za generiranje pdf-a datoteke iz html-a

Ohmov zakon

Kalkulator za ohmov zakon tj. odnos električne struje, napona i otpora.

Generator lozinki

Dobra lozinka je važna ukoliko ne želite da netko provali u vaš račun, generator nasumičnih lozinki (zaporki) je vrlo koristan alat u kreiranju kvalitetne zaporke

IBAN Kalkulator

IBAN kalkulator za izračun iban broja iz žiro računa. Hrvatski IBAN sastoji se od 21-nog alfanumeričkog znaka i jedinstveni je identifikator računa klijenta

Temperatura

Kalkulator konvertira temperaturu iz Celzijua  u Farenhajte. Po Farenhajtu led se topi na 32 °F a voda ključa na 212 °F, temperatura u stupnjevima je °C = (°F – 32) / 1.8