Kalkulator Temperature

Konvertor temperature izračunava tj. pretvara temperaturu iz Celzijua  u Farenhajte  (°C u °F) ili Farenhajte u Celzijuse.
Formula za izračun je: °F = °C × 1.8 + 32 tj.   °C = (°F – 32) / 1.8


°C->°F

Unesite temperaturu u Celsiusima:   =  °F


°F->°C

Unesite temperaturu u Fahrenheitima:  =  °C


 


Potrošnja goriva

Kalkulator za izračun potrošnje vozila za određenu udaljenost

Snaga

Kalkulator za snagu pretvara Kilowate u konjsku snagu, odnosno konjsku snagu (KS) u kilowate (KW)

CMS

CMS (Content Management System) ili sustav za upravljanje sadržajem je vrsta softvera koji omogućuje pojedincima i organizacijama jednostavno upravljanje i objavljivanje web sadržaja. 

Gustoća

Gustoća je omjer mase i volumena, izračunajte gustoću tvari pomoću kalkulatora

Slučajni brojevi

Kalkulator generira slučajne brojeve iz proizvoljno unesenog raspona brojeva

Volumen

Volumen kugle formula je V=4/3*r^3*pi gdje je r upisani radius

Temperatura

Kalkulator konvertira temperaturu iz Celzijua  u Farenhajte. Po Farenhajtu led se topi na 32 °F a voda ključa na 212 °F, temperatura u stupnjevima je °C = (°F – 32) / 1.8

BMI kalkulator

Kalkulator za izračunavanje indexa tjelesne mase (BMI), normalni BMI je od 20 do 30