Kalkulator Temperature

Konvertor temperature izračunava tj. pretvara temperaturu iz Celzijua  u Farenhajte  (°C u °F) ili Farenhajte u Celzijuse.
Formula za izračun je: °F = °C × 1.8 + 32 tj.   °C = (°F – 32) / 1.8


°C->°F

Unesite temperaturu u Celsiusima:   =  °F


°F->°C

Unesite temperaturu u Fahrenheitima:  =  °C