Kalkulator Temperature

Konvertor temperature izračunava tj. pretvara temperaturu iz Celzijua  u Farenhajte  (°C u °F) ili Farenhajte u Celzijuse.
Formula za izračun je: °F = °C × 1.8 + 32 tj.   °C = (°F – 32) / 1.8


°C->°F

Unesite temperaturu u Celsiusima:   =  °F


°F->°C

Unesite temperaturu u Fahrenheitima:  =  °C


 


Slučajni brojevi

Kalkulator generira slučajne brojeve iz proizvoljno unesenog raspona brojeva

Vrijeme

Kalkulator za računanje vremenskog perioda između zadatih datuma, npr:. starost u godinama, mjesecima danima i satima

Medijan

Kalkulator za Izračun medijana, zbroja i prosjeka u zadanom nizu

Ocjene

Kalkulator za izračun prosjeka ocjena u školi

Programerski

Kalkulator za pretvorbu iz decimalnog u heksadecimalni, binearni i oktalni sustav

Generator riječi

Generator za nasumične riječi koji generira slučajnu riječ na hrvatskom ili engleskom jeziku. Hrvatski Word Generator je savršen alat koji će generirati slučajnu riječ po postavljenom filteru.

Radni staž

Ukupni radni staž u godinama, izračun po datumu početka i datumu kraja rada

Računi

Izrada online računa, unesite stavke računa, cijenu, popust i Pdv, račun i pdf za ispis se generiraju automatski