Kalkulator zakrivljenosti zemlje

Kalkulator za izračun zakrivljenosti zemlje tj. vidljivost objekta udaljenog (d) od posmatrača koji je na visini (Vp). Visina skrivenog dijela objekta (Vo) je onaj dio koji je ispod horizonta, koji se ne vidi. U primjeru visina posmatrača je 2 m a udaljenost od objekta je 50 Km, radius zemlje (R) je 6371 Km.

Visina promatrača (Vp):   m Udaljenost objekta (d):   Km

 

 

R Vp Vo d d1 d2 Sorry, your browser does not support inline SVG.
Kalkulator Kredita

Kalkulator za izračun kredita, izračunava mjesečni anuitet za odabranu kamatnu stopu, trajanje kredita i ukupni iznos kredita

CMS

CMS (Content Management System) ili sustav za upravljanje sadržajem je vrsta softvera koji omogućuje pojedincima i organizacijama jednostavno upravljanje i objavljivanje web sadržaja. 

Površina

Konvertira mjerne jedinice površine

Kripto Kalkulator

Kalkulator kriptografski za izračunavanje hash-a od unesenog teksta, koriste se md5, SHA1, SHA256 algoritmi

Stepenice

Kalkulator za izračun konstrukcije stepenica, izračunava visinu stepenice i širinu gazišta

Potrošnja goriva

Kalkulator za izračun potrošnje vozila za određenu udaljenost

Tablica množenja

Tablica množenja 20 x 20 sa ispisom

Bitcoin

Bitcoin cijena prema američkom dolaru i kako ga rudariti