Kalkulator zakrivljenosti zemlje

Kalkulator za izračun zakrivljenosti zemlje tj. vidljivost objekta udaljenog (d) od posmatrača koji je na visini (Vp). Visina skrivenog dijela objekta (Vo) je onaj dio koji je ispod horizonta, koji se ne vidi. U primjeru visina posmatrača je 2 m a udaljenost od objekta je 50 Km, radius zemlje (R) je 6371 Km.

Visina promatrača (Vp):   m Udaljenost objekta (d):   Km

 

 

R Vp Vo d d1 d2 Sorry, your browser does not support inline SVG.
Vješala

Cilj igre je pogađanje riječi klikom na slova , potrebno je pogoditi pojam koji se traži

Konvertor

Kalkulator mjernih jedinica, pretvara kilometre, milje, nautičke milje, feets

Površina

Konvertira mjerne jedinice površine

ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) sustavi predstavljaju integrirane softverske aplikacije koje služe za automatizaciju i upravljanje poslovnim procesima u organizacijama.

Potrošnja goriva

Kalkulator za izračun potrošnje vozila za određenu udaljenost

QR code

QR Code je dvodimenzionalni barkod koji mogu čitati pametni telefoni. Može sadržavati više od 4000 znakova

Visina djeteta

Kalkulator za izračun visine djeteta u odrasloj dobi, odstupanja plus/minus 2-3 centimetra

Pdf

Kalkulator za generiranje pdf-a datoteke iz html-a