Bitcoin

Bitcoin je digitalna valuta koja je nastala 2008 a 2009 postao je opensource, cijena 1 bitcoina je tada bila nekoliko centi. Kao izumitelj bitcoina spominje se japanski programer Satoši Nakamoto (najmanja jedinica je 0,00000001 bitcoina i nazvan Satoši).

Nakon svakih 210 000 iskopanih blokova (otprilike svake četiri godine), nagrada po bloku koja se daje rudarima za obradu transakcija prepolovi se. Time se prepolovljuje dinamika kojom se novi Bitcoin pušta u optjecaj ovaj cilkus će trajati do 2140 godine, kada će u svih 21 milion bitcoina biti u opticaju.

U 2009. godini nagrada za svaki iskopani blok bila je 50 bitkoina. Nakon prvog prepolovljenja bilo je 25, zatim 12.5, a od 11. svibnja 2020. pala je na 6,25 bitcoina po bloku.

Ima li prepolovljenje bilo kakav utjecaj na cijenu Bitcoina?

Cijena Bitcoina kontinuirano i značajno raste od njegovog lansiranja 2009. godine, kada se trgovalo par dolara, pa sve do početka 2021. godine kada je cijena jednog bitcoina premašila 51 250 USD. Budući da prepolovljenje blokovske nagrade udvostručuje troškove rudarima koji su u osnovi proizvođači bitcoina. Empirijski dokazi pokazuju da cijena bitcoina raste u očekivanju prepolovljenja, često nekoliko mjeseci prije stvarnog događaja. 

Bitcoin je decentraliziran tj. banke ili država ne utječe na bitcoin mrežu. Bitcoin je anoniman (ali ipak ne potpuno) tako da bilo tko može anonimno otvoriti bitcoin adresu, a jedan korisnik može imati neograničen broj adresa. Sve transakcije napravljene u mreži bitcoin-a su transparente tj. čuvaju se u blockchain

Transakcije traju oko 10 min, a da bi uplatili nekome novac dovoljno je da znate njegovu adresu. Sve transakcije napravljene preko bitcoin mreže su nepovratne.

 

Pregled trenutne vrijednosti bitcoin-a prema američkom dolaru (USD)

Boje

Kalkulator boje rgb u hsl, hex, cmyk - cijan, magenta, žuta i ključ (crna)

Ocjene

Kalkulator za izračun prosjeka ocjena u školi

Loto Brojevi

Generator loto brojeva, jednim klikom generira slučajne loto brojeve 6/45 ili 7/39 ili

Prosjek

Kalkulator za izračun prosjeka ili aritmetičke sredine od zadanog niza brojeva

Centrifugalna

Kalkulator za izračun centrifugalne sile, formula je F=m*v*v/r

Programerski

Kalkulator za pretvorbu iz decimalnog u heksadecimalni, binearni i oktalni sustav

Valjak

Valjak je geometrijsko tijelo, izračunajte volumen u litrama i oplošje valjka jednostavni kalkulator

Površina na karti

Prikaz površine na karti odabirom točaka poligona