Enterprise Resource Planning

ERP, što predstavlja skraćenicu za engleski izraz "Enterprise Resource Planning" ili "Planiranje resursa poduzeća" na hrvatskom, označava skup tehnologija i procesa koje organizacije koriste kako bi upravljale poslovnim procesima, kao što su upravljanje ljudskim resursima, nabavka, prodaja, proizvodnja, financije i knjigovodstvo.

ERP sustavi omogućavaju organizacijama da integriraju i automatiziraju svoje poslovne procese, poboljšaju učinkovitost i smanje troškove poslovanja. Sustavi ERP su obično vrlo složeni i zahtijevaju integraciju različitih funkcija, a često se koriste u velikim organizacijama s velikim količinama podataka i složenim poslovnim procesima.

ERP sustavi su također važni alati za analizu poslovnih procesa i donošenje odluka. Pomoću ERP sustava, organizacije mogu pratiti svoje poslovanje u stvarnom vremenu i dobiti uvid u poslovne trendove i izazove, što im pomaže da donose bolje odluke.

S obzirom na svoju važnost i složenost, implementacija ERP sustava je obično dugotrajan proces koji zahtijeva velike investicije i promjene u organizaciji. No, ako se implementira i koristi pravilno, ERP sustav može biti vrlo koristan za organizaciju, doprinoseći njenom uspjehu i rastu.

ERP povijest

Ideja o ERP sustavima nastala je u 1960-ima kada su se pojavili prvi MRP (Materials Requirement Planning) sustavi. MRP sustavi su bili usmjereni na planiranje i upravljanje proizvodnjom te su se temeljili na unaprijed definiranim planovima proizvodnje.

Tijekom 1970-ih i 1980-ih, MRP sustavi su se razvijali i obuhvaćali druge poslovne funkcije poput nabave, prodaje i financija. Međutim, ti su sustavi imali ograničenja, poput nedostatka integracije s drugim poslovnim funkcijama, što je ograničavalo njihovu korisnost.

Krajem 1980-ih, pojavljuju se novi sustavi - ERP sustavi. Ti sustavi integriraju sve poslovne funkcije organizacije u jedinstvenu platformu koja omogućava praćenje svih poslovnih procesa u stvarnom vremenu. Prvi ERP sustavi bili su namijenjeni za velike organizacije te su bili vrlo skupi i složeni.

U 1990-ima, ERP sustavi su postali sve popularniji te su se počeli primjenjivati u srednjim i manjim organizacijama. Tijekom tog razdoblja, ERP sustavi su se razvijali i usavršavali, a u njih su uključene nove funkcije poput upravljanja ljudskim resursima, upravljanja projektima i upravljanja odnosima s kupcima.

Danas, ERP sustavi predstavljaju važan alat za upravljanje poslovnim procesima u organizacijama svih veličina i djelatnosti. Oni omogućavaju integraciju svih poslovnih funkcija u jedinstven sustav, što omogućuje organizacijama da poboljšaju svoje poslovanje, optimiziraju procese i smanje troškove poslovanja.

Funkcije ERP-a

Funkcije koje su uključene u ERP sustave ovise o specifičnim potrebama organizacije, ali obično obuhvaćaju sljedeće funkcije:

 1. Upravljanje nabavom: ova funkcija uključuje upravljanje cijelim procesom nabave, od planiranja nabave do naručivanja, praćenja isporuka i plaćanja dobavljačima.

 2. Upravljanje proizvodnjom: ERP sustavi pružaju funkcije za upravljanje proizvodnim procesima, od planiranja proizvodnje do praćenja procesa proizvodnje i zaliha.

 3. Upravljanje prodajom i marketingom: ova funkcija uključuje upravljanje cijelim procesom prodaje, od upravljanja prodajnim timovima do izdavanja računa i praćenja naplate.

 4. Upravljanje ljudskim resursima: ERP sustavi sadrže funkcije za upravljanje ljudskim resursima, kao što su upravljanje plaćama, praćenje radnog vremena, upravljanje zaposlenicima i upravljanje obukom.

 5. Financijsko upravljanje i knjigovodstvo: ERP sustavi sadrže funkcije za upravljanje financijama i knjigovodstvom, kao što su upravljanje bankovnim računima, izdavanje računa, plaćanje računa i izvješćivanje o financijskim rezultatima.

 6. Upravljanje skladištem: ova funkcija omogućuje organizacijama praćenje zaliha, upravljanje skladištem i praćenje isporuke proizvoda.

 7. Upravljanje odnosima s kupcima: ERP sustavi uključuju funkcije za upravljanje odnosima s kupcima, poput upravljanja narudžbama, praćenja isporuka i pružanja podrške kupcima.

 8. Upravljanje projektima: ova funkcija uključuje praćenje projekata, raspoređivanje resursa i praćenje napretka projekata.

ERP sustavi također pružaju analitičke funkcije za praćenje poslovnih trendova i izvješćivanje o rezultatima poslovanja. Integracija svih ovih funkcija na jednoj platformi omogućuje organizacijama da bolje upravljaju poslovnim procesima, optimiziraju troškove i povećaju učinkovitost poslovanja.

ERP Softver

Pri odabiru ERP softvera, organizacije trebaju uzeti u obzir sljedeće čimbenike:

 1. Veličina organizacije: ERP softveri se razlikuju po tome koliko su skalabilni i sposobni podržati velike organizacije s više korisnika.

 2. Industrijske specifičnosti: ERP softveri su razvijeni za različite industrije, pa organizacije trebaju pronaći softver koji najbolje odgovara njihovoj industriji.

 3. Integracija: ERP softver treba biti sposoban integrirati se s drugim poslovnim sustavima koji organizacija već koristi.

 4. Prilagodljivost: ERP softver treba biti prilagodljiv za prilagođavanje specifičnim potrebama organizacije.

 5. Cijena: ERP softver može biti vrlo skup, pa organizacije trebaju razmotriti svoj proračun pri odabiru softvera.

 

Evo nekoliko kriterija koji se često koriste za procjenu ERP softvera:

 1. Skalabilnost - ERP softver koji može rasti s vašim poslovanjem i prilagoditi se različitim veličinama organizacije

 2. Funkcionalnosti - ERP softver koji ima širok spektar funkcionalnosti koje su važne za vašu organizaciju

 3. Integracija - ERP softver koji se lako integrira s drugim softverskim aplikacijama koje već koristite

 4. Mobilnost - ERP softver koji se može koristiti na mobilnim uređajima

 5. Cloud-based rješenja - ERP softver koji nudi sigurno i pouzdano cloud-based rješenje

 6. Prilagodljivost - ERP softver koji se može prilagoditi specifičnim potrebama vaše organizacije.

Kada se pronađe ERP softver koji najbolje odgovara organizaciji, taj softver može pomoći u integriranju svih ključnih poslovnih funkcija na jednoj platformi, što olakšava praćenje poslovnih procesa u stvarnom vremenu, poboljšava učinkovitost i smanjuje troškove poslovanja. Stoga, odabir najboljeg ERP softvera ovisi o specifičnim potrebama i zahtjevima organizacije.

Kad se razmotre ovi kriteriji, neki od najboljih ERP softvera na tržištu su:

 1. SAP ERP

 2. Oracle ERP Cloud

 3. Microsoft Dynamics 365

 4. Infor CloudSuite Industrial

 5. NetSuite

 6. Sage Intacct

 7. Epicor ERP

 8. Acumatica

Ovi ERP softveri su među najpopularnijim i najpoznatijim na tržištu, ali svaka organizacija ima jedinstvene potrebe, pa je važno razmotriti specifične zahtjeve vaše organizacije prilikom odabira ERP softvera.

Integracija ERP i AI

Integracija ERP (Enterprise Resource Planning) sustava s umjetnom inteligencijom (AI) može donijeti brojne prednosti organizacijama. Uz pomoć AI-a, ERP sustavi mogu postati još sofisticiraniji i precizniji u upravljanju ključnim poslovnim funkcijama, kao što su planiranje, upravljanje zalihama, financije, ljudski resursi, proizvodnja i prodaja.

Evo nekoliko načina na koje se ERP sustavi mogu integrirati s AI-om:

 1. Automatizacija procesa: ERP sustavi s AI-om mogu automatizirati mnoge poslovne procese, poput obrade narudžbi, fakturiranja i plaćanja, čime se smanjuje potreba za ručnim radom i povećava učinkovitost.

 2. Analiza podataka: AI može pomoći u analizi velikih količina podataka koje ERP sustavi prikupljaju, čime se omogućava brže i preciznije donošenje poslovnih odluka.

 3. Predviđanje: ERP sustavi s AI-om mogu predviđati buduće trendove i događaje na temelju analize povijesnih podataka, što pomaže organizacijama da unaprijede svoje poslovne procese.

 4. Personalizacija: ERP sustavi s AI-om mogu pružiti personalizirano iskustvo zaposlenicima i korisnicima, na primjer, kroz prilagođavanje ponude proizvoda ili usluga pojedinim klijentima.

 5. Optimizacija procesa: AI može pomoći u optimizaciji poslovnih procesa, poput upravljanja zalihama ili planiranja proizvodnje, čime se smanjuju troškovi i povećava učinkovitost.

Integracija AI-a u ERP sustave omogućuje organizacijama da iskoriste sve prednosti koje pružaju obje tehnologije, čime se postiže veća učinkovitost, točnost i brzina u upravljanju poslovnim procesima.

 

Bitcoin

Bitcoin cijena prema američkom dolaru i kako ga rudariti

Površina

Konvertira mjerne jedinice površine

Akordi

Akordi za klavir, mol, dur, generira akord i prikazuje klavijature sa grafički označenim notama za odabrani akord

Radni staž

Ukupni radni staž u godinama, izračun po datumu početka i datumu kraja rada

Big data

Big data ima sve veću ulogu u suvremenom poslovanju. Kao odgovor na te izazove, razvijaju se napredne tehnologije za prikupljanje, analizu i skladištenje podataka, a stručnjaci rade na razvoju novih metoda

Stepenice

Kalkulator za izračun konstrukcije stepenica, izračunava visinu stepenice i širinu gazišta

Snaga

Kalkulator za snagu pretvara Kilowate u konjsku snagu, odnosno konjsku snagu (KS) u kilowate (KW)

Volumen kvadra

Kalkulator za izračun volumena kvadra u centimetrima, metrima kubnim i litrama