Enterprise Resource Planning

ERP, što predstavlja skraćenicu za engleski izraz "Enterprise Resource Planning" ili "Planiranje resursa poduzeća" na hrvatskom, označava skup tehnologija i procesa koje organizacije koriste kako bi upravljale poslovnim procesima, kao što su upravljanje ljudskim resursima, nabavka, prodaja, proizvodnja, financije i knjigovodstvo.

ERP sustavi omogućavaju organizacijama da integriraju i automatiziraju svoje poslovne procese, poboljšaju učinkovitost i smanje troškove poslovanja. Sustavi ERP su obično vrlo složeni i zahtijevaju integraciju različitih funkcija, a često se koriste u velikim organizacijama s velikim količinama podataka i složenim poslovnim procesima.

ERP sustavi su također važni alati za analizu poslovnih procesa i donošenje odluka. Pomoću ERP sustava, organizacije mogu pratiti svoje poslovanje u stvarnom vremenu i dobiti uvid u poslovne trendove i izazove, što im pomaže da donose bolje odluke.

S obzirom na svoju važnost i složenost, implementacija ERP sustava je obično dugotrajan proces koji zahtijeva velike investicije i promjene u organizaciji. No, ako se implementira i koristi pravilno, ERP sustav može biti vrlo koristan za organizaciju, doprinoseći njenom uspjehu i rastu.

ERP povijest

Ideja o ERP sustavima nastala je u 1960-ima kada su se pojavili prvi MRP (Materials Requirement Planning) sustavi. MRP sustavi su bili usmjereni na planiranje i upravljanje proizvodnjom te su se temeljili na unaprijed definiranim planovima proizvodnje.

Tijekom 1970-ih i 1980-ih, MRP sustavi su se razvijali i obuhvaćali druge poslovne funkcije poput nabave, prodaje i financija. Međutim, ti su sustavi imali ograničenja, poput nedostatka integracije s drugim poslovnim funkcijama, što je ograničavalo njihovu korisnost.

Krajem 1980-ih, pojavljuju se novi sustavi - ERP sustavi. Ti sustavi integriraju sve poslovne funkcije organizacije u jedinstvenu platformu koja omogućava praćenje svih poslovnih procesa u stvarnom vremenu. Prvi ERP sustavi bili su namijenjeni za velike organizacije te su bili vrlo skupi i složeni.

U 1990-ima, ERP sustavi su postali sve popularniji te su se počeli primjenjivati u srednjim i manjim organizacijama. Tijekom tog razdoblja, ERP sustavi su se razvijali i usavršavali, a u njih su uključene nove funkcije poput upravljanja ljudskim resursima, upravljanja projektima i upravljanja odnosima s kupcima.

Danas, ERP sustavi predstavljaju važan alat za upravljanje poslovnim procesima u organizacijama svih veličina i djelatnosti. Oni omogućavaju integraciju svih poslovnih funkcija u jedinstven sustav, što omogućuje organizacijama da poboljšaju svoje poslovanje, optimiziraju procese i smanje troškove poslovanja.

Funkcije ERP-a

Funkcije koje su uključene u ERP sustave ovise o specifičnim potrebama organizacije, ali obično obuhvaćaju sljedeće funkcije:

 1. Upravljanje nabavom: ova funkcija uključuje upravljanje cijelim procesom nabave, od planiranja nabave do naručivanja, praćenja isporuka i plaćanja dobavljačima.

 2. Upravljanje proizvodnjom: ERP sustavi pružaju funkcije za upravljanje proizvodnim procesima, od planiranja proizvodnje do praćenja procesa proizvodnje i zaliha.

 3. Upravljanje prodajom i marketingom: ova funkcija uključuje upravljanje cijelim procesom prodaje, od upravljanja prodajnim timovima do izdavanja računa i praćenja naplate.

 4. Upravljanje ljudskim resursima: ERP sustavi sadrže funkcije za upravljanje ljudskim resursima, kao što su upravljanje plaćama, praćenje radnog vremena, upravljanje zaposlenicima i upravljanje obukom.

 5. Financijsko upravljanje i knjigovodstvo: ERP sustavi sadrže funkcije za upravljanje financijama i knjigovodstvom, kao što su upravljanje bankovnim računima, izdavanje računa, plaćanje računa i izvješćivanje o financijskim rezultatima.

 6. Upravljanje skladištem: ova funkcija omogućuje organizacijama praćenje zaliha, upravljanje skladištem i praćenje isporuke proizvoda.

 7. Upravljanje odnosima s kupcima: ERP sustavi uključuju funkcije za upravljanje odnosima s kupcima, poput upravljanja narudžbama, praćenja isporuka i pružanja podrške kupcima.

 8. Upravljanje projektima: ova funkcija uključuje praćenje projekata, raspoređivanje resursa i praćenje napretka projekata.

ERP sustavi također pružaju analitičke funkcije za praćenje poslovnih trendova i izvješćivanje o rezultatima poslovanja. Integracija svih ovih funkcija na jednoj platformi omogućuje organizacijama da bolje upravljaju poslovnim procesima, optimiziraju troškove i povećaju učinkovitost poslovanja.

ERP Softver

Pri odabiru ERP softvera, organizacije trebaju uzeti u obzir sljedeće čimbenike:

 1. Veličina organizacije: ERP softveri se razlikuju po tome koliko su skalabilni i sposobni podržati velike organizacije s više korisnika.

 2. Industrijske specifičnosti: ERP softveri su razvijeni za različite industrije, pa organizacije trebaju pronaći softver koji najbolje odgovara njihovoj industriji.

 3. Integracija: ERP softver treba biti sposoban integrirati se s drugim poslovnim sustavima koji organizacija već koristi.

 4. Prilagodljivost: ERP softver treba biti prilagodljiv za prilagođavanje specifičnim potrebama organizacije.

 5. Cijena: ERP softver može biti vrlo skup, pa organizacije trebaju razmotriti svoj proračun pri odabiru softvera.

 

Evo nekoliko kriterija koji se često koriste za procjenu ERP softvera:

 1. Skalabilnost - ERP softver koji može rasti s vašim poslovanjem i prilagoditi se različitim veličinama organizacije

 2. Funkcionalnosti - ERP softver koji ima širok spektar funkcionalnosti koje su važne za vašu organizaciju

 3. Integracija - ERP softver koji se lako integrira s drugim softverskim aplikacijama koje već koristite

 4. Mobilnost - ERP softver koji se može koristiti na mobilnim uređajima

 5. Cloud-based rješenja - ERP softver koji nudi sigurno i pouzdano cloud-based rješenje

 6. Prilagodljivost - ERP softver koji se može prilagoditi specifičnim potrebama vaše organizacije.

Kada se pronađe ERP softver koji najbolje odgovara organizaciji, taj softver može pomoći u integriranju svih ključnih poslovnih funkcija na jednoj platformi, što olakšava praćenje poslovnih procesa u stvarnom vremenu, poboljšava učinkovitost i smanjuje troškove poslovanja. Stoga, odabir najboljeg ERP softvera ovisi o specifičnim potrebama i zahtjevima organizacije.

Kad se razmotre ovi kriteriji, neki od najboljih ERP softvera na tržištu su:

 1. SAP ERP

 2. Oracle ERP Cloud

 3. Microsoft Dynamics 365

 4. Infor CloudSuite Industrial

 5. NetSuite

 6. Sage Intacct

 7. Epicor ERP

 8. Acumatica

Ovi ERP softveri su među najpopularnijim i najpoznatijim na tržištu, ali svaka organizacija ima jedinstvene potrebe, pa je važno razmotriti specifične zahtjeve vaše organizacije prilikom odabira ERP softvera.

Integracija ERP i AI

Integracija ERP (Enterprise Resource Planning) sustava s umjetnom inteligencijom (AI) može donijeti brojne prednosti organizacijama. Uz pomoć AI-a, ERP sustavi mogu postati još sofisticiraniji i precizniji u upravljanju ključnim poslovnim funkcijama, kao što su planiranje, upravljanje zalihama, financije, ljudski resursi, proizvodnja i prodaja.

Evo nekoliko načina na koje se ERP sustavi mogu integrirati s AI-om:

 1. Automatizacija procesa: ERP sustavi s AI-om mogu automatizirati mnoge poslovne procese, poput obrade narudžbi, fakturiranja i plaćanja, čime se smanjuje potreba za ručnim radom i povećava učinkovitost.

 2. Analiza podataka: AI može pomoći u analizi velikih količina podataka koje ERP sustavi prikupljaju, čime se omogućava brže i preciznije donošenje poslovnih odluka.

 3. Predviđanje: ERP sustavi s AI-om mogu predviđati buduće trendove i događaje na temelju analize povijesnih podataka, što pomaže organizacijama da unaprijede svoje poslovne procese.

 4. Personalizacija: ERP sustavi s AI-om mogu pružiti personalizirano iskustvo zaposlenicima i korisnicima, na primjer, kroz prilagođavanje ponude proizvoda ili usluga pojedinim klijentima.

 5. Optimizacija procesa: AI može pomoći u optimizaciji poslovnih procesa, poput upravljanja zalihama ili planiranja proizvodnje, čime se smanjuju troškovi i povećava učinkovitost.

Integracija AI-a u ERP sustave omogućuje organizacijama da iskoriste sve prednosti koje pružaju obje tehnologije, čime se postiže veća učinkovitost, točnost i brzina u upravljanju poslovnim procesima.

 

Kalkulator Kredita

Kalkulator za izračun kredita, izračunava mjesečni anuitet za odabranu kamatnu stopu, trajanje kredita i ukupni iznos kredita

Euro

Kalkulator za izračun inflacije eura od 1997 godine, 147 eura danas vrijedi kao 100 eura 1997

Centrifugalna

Kalkulator za izračun centrifugalne sile, formula je F=m*v*v/r

Slučajni brojevi

Kalkulator generira slučajne brojeve iz proizvoljno unesenog raspona brojeva

Loto Brojevi

Generator loto brojeva, jednim klikom generira slučajne loto brojeve 6/45 ili 7/39 ili

IBAN Kalkulator

IBAN kalkulator za izračun iban broja iz žiro računa. Hrvatski IBAN sastoji se od 21-nog alfanumeričkog znaka i jedinstveni je identifikator računa klijenta

Ravna Zemlja

Izračunava udaljenost horizonta od promatrača koji se nalazi na određenoj visini, te skriveni dio objekta koji je na određenoj udaljenosti od promatrača

Napojnica

Kalkulator za izračun napojnice, tringelda ili bakšiša