Izračun radnih sati

Za izračun radnih sati unesite početak i kraj radnog vremena (u formatu HH:mm:ss) te kliknite na Izračunaj


Vrijeme početka i kraja rada:   - 
Pauza (min.):


Rezultat: