Akordi za klavir

Akord je skupina nota koje se mogu sviraju zajedno. Različiti akorda koji se mogu organizirati u različite grupe i kategorije. Akordi se razlikuju i po tome koliko je nota uključeno u određeni akord. Za generiranje akorda u padajućem izborniku odaberiti ton ili akord za prikaz slike klavijatura sa označenim notama. Npr: za prikaz d mol akorda odaberite ton d i akord mol, na slici klaviatura crvenim oznakama biti će prikazane tipke koje tvore traženi akord.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

 

BMI kalkulator

Kalkulator za izračunavanje indexa tjelesne mase (BMI), normalni BMI je od 20 do 30

Zemljopisne širine i dužine

Latitude i Longitude su jedinice koje predstavljaju koordinate u geografskom koordinatnom sustavu.

Površina

Konvertira mjerne jedinice površine

Temperatura

Kalkulator konvertira temperaturu iz Celzijua  u Farenhajte. Po Farenhajtu led se topi na 32 °F a voda ključa na 212 °F, temperatura u stupnjevima je °C = (°F – 32) / 1.8

Digitalni kalkulatori

Digitalni kalkulatori su neizostavni pomagači u svakodnevnom životu, koji su značajno olakšali rad s matematičkim izračunima.

Home

Kalkulator online za izračun složenih matematičkih izraza sa pregledom liste povijesti rezultata, kalkulator valuta i kalkulator kredita

Ohmov zakon

Kalkulator za ohmov zakon tj. odnos električne struje, napona i otpora.

IBAN Kalkulator

IBAN kalkulator za izračun iban broja iz žiro računa. Hrvatski IBAN sastoji se od 21-nog alfanumeričkog znaka i jedinstveni je identifikator računa klijenta