Akordi za klavir

Akord je skupina nota koje se mogu sviraju zajedno. Različiti akorda koji se mogu organizirati u različite grupe i kategorije. Akordi se razlikuju i po tome koliko je nota uključeno u određeni akord. Za generiranje akorda u padajućem izborniku odaberiti ton ili akord za prikaz slike klavijatura sa označenim notama. Npr: za prikaz d mol akorda odaberite ton d i akord mol, na slici klaviatura crvenim oznakama biti će prikazane tipke koje tvore traženi akord.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.