Konverter površine

Kalkulator za konvertiranje jedinica površine: kvadratni centimetri, kvadratni metri, kvadratni kilometri, hektari, kvadratni inči, kvadratni feet-i. Za izračun unesite vrijednost u prvo input polje te zatim odaberite početnu i izlaznu jedinica za konverziju. 

=
Brzina

Kalkulator pretvara brzinu iz kilometara na sat u metri u sekundi i milja na sat i mph u kmh

Radni sati

Izračun razlike između dva vremena u satima i minutama, odnosno računanje radnog vremena u tjednu od vremena početka do vremena kraja rada

Euro

Kalkulator za izračun inflacije eura od 1997 godine, 147 eura danas vrijedi kao 100 eura 1997

Temperatura

Kalkulator konvertira temperaturu iz Celzijua  u Farenhajte. Po Farenhajtu led se topi na 32 °F a voda ključa na 212 °F, temperatura u stupnjevima je °C = (°F – 32) / 1.8

Prijestupne

Kalkulator prijestupne godine, za unesenu godinu računa se broj dana

Brojač riječi

Brojač rečenica, riječi i slova u tekstu

Stepenice

Kalkulator za izračun konstrukcije stepenica, izračunava visinu stepenice i širinu gazišta

Površina

Konvertira mjerne jedinice površine