Volumen Kugle Kalkulator

Izračun volumena kugle prema formuli V=4/3*r3*pi, a oplošje je O=4·R2·pi, za izračun volumena i oplošja unesite dužinu radiusa kugle (m)

upišite radius kugle:

Volumen kugle iznosi  {{4/3 * quantity * quantity * quantity * 3.141 | number:2}} m3

Oplošje kugle iznosi je  {{4 * quantity * quantity * 3.141 | number:2}} m2

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Radni sati

Izračun razlike između dva vremena u satima i minutama, odnosno računanje radnog vremena u tjednu od vremena početka do vremena kraja rada

ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) sustavi predstavljaju integrirane softverske aplikacije koje služe za automatizaciju i upravljanje poslovnim procesima u organizacijama.

Prosjek

Kalkulator za izračun prosjeka ili aritmetičke sredine od zadanog niza brojeva

Računi

Izrada online računa, unesite stavke računa, cijenu, popust i Pdv, račun i pdf za ispis se generiraju automatski

Bačva

Kalkulator za izračun volumena bačve, unesite visinu, gornji radius i srednji radius

Snaga

Kalkulator za snagu pretvara Kilowate u konjsku snagu, odnosno konjsku snagu (KS) u kilowate (KW)

Slučajni odabir imena

Slučajnih odabir muških ili ženskih imena sa liste

Kombinacije

Kalkulator kombinacija izračun mogućih kombinacija uzimanjem uzorka stavki iz većeg skupa