Kalkulator trokuta

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
c = √ a2 + b - hipotenuza
P = ab ∕ 2 - formula za površinu trokuta
O = a + b + c - opseg trokuta formula
α = tan-1 (a / b) u radijanima
α = sin-1 (a / c) u radijanima
α = cos-1 (b / c) u radijanima
α = α(rad) * 180 * PI u stupnjevima - formula za izračun iz radijana u stupnjeve
β = 90 - α
 

a:   
b:   

 

Za izračun opsega, površine i hipotenuze unesite dužinu stranica a i b (a, b - katete, c - hipotenuza)