Kalkulator trokuta

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
c = √ a2 + b - hipotenuza
P = ab ∕ 2 - formula za površinu trokuta
O = a + b + c - opseg trokuta formula
h = a * b / c - visina trokuta okomita na hipotenuzu (dijeli trokut na 2 manja pravokutna trokuta)
c1 i c2 - dužine na hipotenuzi koju dijeli visina h
upisani radius trokuta - a * b/(a+b+c)
opisani radius trokuta - c / 2
α = tan-1 (a / b) u radijanima
α = sin-1 (a / c) u radijanima
α = cos-1 (b / c) u radijanima
α = α(rad) * 180 * PI u stupnjevima - formula za izračun iz radijana u stupnjeve
β = 90 - α
 

a:   
b:   

Pravokutni trokut je vrsta trokuta koji ima jedan kut koji od 90 °. Pravokutni trokuti i odnosi između njihovih stranica i kutova osnova su trigonometrije.

U pravokutnom trokutu stranica koja je suprotna kutu od 90 ° najdulja je stranica trokuta i naziva se hipotenuza. Stranice pravokutnog trokuta obično se nazivaju varijablama a, b i c, gdje je c hipotenuza, a i b duljine kraćih stranica.

Za izračun opsega, površine i hipotenuze unesite dužinu stranica a i b (a, b - katete, c - hipotenuza)

Pitagorin teorem

Pitagorin teorem, također poznat kao teorem o kvadratima kateta, jedan je od najvažnijih matematičkih teorema koja je ikada formulirana. Ovaj teorem formulirao je grčki filozof i matematičar Pitagora, koji živi u 6. stoljeću prije nove ere.

Pitagorin teorem kaže da se u pravokutnom trokutu, kvadrat duljine hipotenuze jednak je zbiru kvadrata duljine kateta. To može biti jednostavno formulirano korištenjem sljedeće jednadžbe: c^2 = a^2 + b^2, gdje je c duljina hipotenuze, a i b su duljine kateta.

Ovaj teorem ima široku primjenu u različitim područjima, uključujući geometriju, graditeljstvo, inženjerstvo i kartografiju. Na primjer, može se koristiti za izračunavanje udaljenosti između dvije točke na karti, ili za izračunavanje duljine koljena ili kosine u graditeljskim projektima.

Pitagorin teorem također igra ključnu ulogu u razvoju trigonometrije, koja se bavi matematičkim opisom odnosa među kutovima i udaljenostima u geometrijskim tijelima. Trigonometrija se koristi u mnogim područjima, uključujući astronomiju, navigaciju i meteorologiju.

Uz sve to, Pitagorin teorem simbol je važnosti matematike u svakodnevnom životu i njene sposobnosti da pruži precizne i točne odgovore na pitanja koja se tiču prostora i veličina. Ovaj teorem također pokazuje koliko su matematika i prirodne znanosti usko povezane, što je još jedan razlog zašto je važno razumjeti i cijeniti Pitagorin teorem.

Ukupno, Pitagorin teorem predstavlja jedan od najvažnijih dostignuća u matematici i ima široku primjenu u mnogim područjima. Ova teorem također pruža uvid u važnost matematike u svakodnevnom životu i koliko je ona važna za razumijevanje svijeta oko nas.

Osim toga, Pitagorin teorem također je značajan za razvoj matematičke misli. Ovaj teorem predstavlja jedan od prvih dokaza da se matematika može koristiti za rješavanje stvarnih problema. Ovaj teorem također pokazuje koliko je matematika abstraktna i opća disciplina, koja može biti primijenjena na mnogo različitih područja.

Pitagorin teorem također je značajan za razvoj logike i metodologije matematičkog zaključivanja. Ovaj teorem predstavlja primjer jednostavnog, ali učinkovitog dokaza, koji koristi jednostavne logičke argumente. Ovaj teorem pokazuje kako se matematika može koristiti za stvaranje preciznih i točnih zaključaka o svijetu.

Na kraju, Pitagorin teorem predstavlja jedan od najvažnijih primjera međusobne povezanosti matematike i društva. Ovaj teorem je nastao u kontekstu grčke filozofije i kulture, a njegovo značenje i primjena su se razvijali tijekom stoljeća. Ovaj teorem pokazuje kako su matematička saznanja bila važna za razvoj kulture i civilizacije, kao i kako su matematička saznanja bila utjecajna na društvo.

Ukratko, Pitagorin teorem je važan zbog njegove široke primjene, njegove važnosti za razvoj matematičke misli, njegove važnosti za razvoj logike i metodologije matematičkog zaključivanja, te njegove važnosti za međusobnu povezanost matematike i društva. Ovaj teorem predstavlja jedan od najvažnijih primjera matematičke genijalnosti i njegovog utjecaja na svijet oko nas.

 

Stepenice

Kalkulator za izračun konstrukcije stepenica, izračunava visinu stepenice i širinu gazišta

Visina djeteta

Kalkulator za izračun visine djeteta u odrasloj dobi, odstupanja plus/minus 2-3 centimetra

Kn u Eur

Konvertor kuna u eure po fiksnom tečaju od 7,53450

ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) sustavi predstavljaju integrirane softverske aplikacije koje služe za automatizaciju i upravljanje poslovnim procesima u organizacijama.

Programerski

Kalkulator za pretvorbu iz decimalnog u heksadecimalni, binearni i oktalni sustav

Vrijeme

Kalkulator za računanje vremenskog perioda između zadatih datuma, npr:. starost u godinama, mjesecima danima i satima

Kriptovalute

Kriptovalute su decentralizirane valute koje se koriste za elektronske transakcije.

Površina na karti

Prikaz površine na karti odabirom točaka poligona