Vješala

U igri vješala potrebno je pogodoto traženi pojam, a pritom imate pravo 5 puta kliknuti na pogrešno slovo. Nakon pogođene riječi automatski se pojavljuje nova riječ koju treba riješiti. Ukoliko ne znate o kojoj riječi se radi kliknite na Nova riječ.
ip Adresa

Saznajte Vašu trenutnu javnu IP adresu i njenu lokaciju

Medijan

Kalkulator za Izračun medijana, zbroja i prosjeka u zadanom nizu

ISRC

ISRC kod je međunarodni standardni kod koji se koristi za identifikaciju jedinstvenog zvučnog zapisa ili glazbenog videa.

Snaga

Kalkulator za snagu pretvara Kilowate u konjsku snagu, odnosno konjsku snagu (KS) u kilowate (KW)

Ocjene

Kalkulator za izračun prosjeka ocjena u školi

Loto Brojevi

Generator loto brojeva, jednim klikom generira slučajne loto brojeve 6/45 ili 7/39 ili

Marža

Izračun bruto marže i postotak marže, za početnu i prodajnu cijenu proizvoda

Kalkulatori

Kalkulatori su također dostupni na različitim platformama, uključujući desktop računala, mobitele