Kalkulator Kredita

Kalkulator kredita služi za okvirni izračun rate kredita, za izračun unesite traženi kredit, kamatnu stopu i razdoblje otplate kredita (u godinama).

Klikom za izračunaj se prikazuje ukupan iznos kredita (glavnica  plus kamata), a  u polju Anuitet se prikazuje mjesečna rata kredita. Anuitet je iznos kojim se otplaćuje kredit za vrijeme otplate. Anuitet sastoji se od kamate i glavnice, a omjer iznosa kamate i glavnice se mijenja tijekom otplate kredita. U pravilu na početku otpalte kredita plaćate veći udio kamate u odnosu na glavnicu, a pri kraju otplate iznos glavnice se povećava tj kamata ide prena nuli. Izračun isključivo informativnog karaktera i vrijedi za fiksnu kamatnu stopu. 

Traženi Kredit:
Mjesečni anuitet:
Kamatna stopa (%):
Razdoblje (god.):
Za izračun mjesečnog anuiteta unesite vrijednosti za: traženi kredit, kamatna stopa i trajanje kredita u godinama i klkinite na Izračunaj. 


Ohmov zakon

Kalkulator za ohmov zakon tj. odnos električne struje, napona i otpora.

Kalkulator Kredita

Kalkulator za izračun kredita, izračunava mjesečni anuitet za odabranu kamatnu stopu, trajanje kredita i ukupni iznos kredita

Površina na karti

Prikaz površine na karti odabirom točaka poligona

Prijestupne

Kalkulator prijestupne godine, za unesenu godinu računa se broj dana

ISRC

ISRC kod je međunarodni standardni kod koji se koristi za identifikaciju jedinstvenog zvučnog zapisa ili glazbenog videa.

Slučajni brojevi

Kalkulator generira slučajne brojeve iz proizvoljno unesenog raspona brojeva

Kriptovalute

Kriptovalute su decentralizirane valute koje se koriste za elektronske transakcije.

Konvertor

Kalkulator mjernih jedinica, pretvara kilometre, milje, nautičke milje, feets