Kalkulator gustoće

Gustoću tvari izračunavamo po formuli ρ=m/V, gdje je m masa u kg, a volumen u m3. Za izračun unesite masu i volumen tvari u polja ispod, volumen se izračunava automatski u kg/m3 i g/cm3

Gustoća vode pri sobnoj temperaturi je 1000 kg/m3, u tablici ispod prikazane su vrijednosti gustoće za razne tvari.

Unesite masu (kg):  

Unesite Volumen (m3): 

 

 kg/m3
g/cm3


Materijal Gustoća (ρ) kg/m3
Zrak 1,3
Drvo 750
Voda 1.000
Ulje 920
Slana Voda 1.030
Aluminij 2.700
Željezo 7.800
Olovo 11.340
Zlato 19.300
Srebro 10.500
Uran 18.800
Sunce (jezgra) 160.000
Crna rupa 900.000
Neutronska zvijezda 480.000.000.000.000.000

Prosjek

Kalkulator za izračun prosjeka ili aritmetičke sredine od zadanog niza brojeva

Kalkulator razlomaka

Kalkulator za zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje razlomaka i pretvaranje decimalnog broja u razlomak

Medijan

Kalkulator za Izračun medijana, zbroja i prosjeka u zadanom nizu

Big data

Big data ima sve veću ulogu u suvremenom poslovanju. Kao odgovor na te izazove, razvijaju se napredne tehnologije za prikupljanje, analizu i skladištenje podataka, a stručnjaci rade na razvoju novih metoda

Temperatura

Kalkulator konvertira temperaturu iz Celzijua  u Farenhajte. Po Farenhajtu led se topi na 32 °F a voda ključa na 212 °F, temperatura u stupnjevima je °C = (°F – 32) / 1.8

Snaga

Kalkulator za snagu pretvara Kilowate u konjsku snagu, odnosno konjsku snagu (KS) u kilowate (KW)

Valjak

Valjak je geometrijsko tijelo, izračunajte volumen u litrama i oplošje valjka jednostavni kalkulator

Digitalni kalkulatori

Digitalni kalkulatori su neizostavni pomagači u svakodnevnom životu, koji su značajno olakšali rad s matematičkim izračunima.