Brojač riječi

Online brojač riječi i rečenica u tekstu prikazuje broj rečenica (odvojene razmakom), broj riječi (ako riječ završava sa znakovima .!?) i broj slova i znakova bez razmaka. U input box unesite ili zalijepite tekst i automatski će se prikazati rezultati.