Brojač riječi

Online brojač riječi i rečenica u tekstu prikazuje broj rečenica (odvojene razmakom), broj riječi (ako riječ završava sa znakovima .!?) i broj slova i znakova bez razmaka. U input box unesite ili zalijepite tekst i automatski će se prikazati rezultati.


Slučajni brojevi

Kalkulator generira slučajne brojeve iz proizvoljno unesenog raspona brojeva

Programerski

Kalkulator za pretvorbu iz decimalnog u heksadecimalni, binearni i oktalni sustav

Stepenice

Kalkulator za izračun konstrukcije stepenica, izračunava visinu stepenice i širinu gazišta

Snaga

Kalkulator za snagu pretvara Kilowate u konjsku snagu, odnosno konjsku snagu (KS) u kilowate (KW)

Trokut

Kalkulator za trokut pomoću Pitagorina poučka, izračun površine, opsega i kuteva u stupnjevima

Valjak

Valjak je geometrijsko tijelo, izračunajte volumen u litrama i oplošje valjka jednostavni kalkulator

Medijan

Kalkulator za Izračun medijana, zbroja i prosjeka u zadanom nizu

Kalkulator Kredita

Kalkulator za izračun kredita, izračunava mjesečni anuitet za odabranu kamatnu stopu, trajanje kredita i ukupni iznos kredita