Generator brojeva

Brojevi se generiraju metodom slučajnog broja, prilikom svakog klika na gumb generira se novi niz tj. nasumični odabir brojeva. U dole prikazanom primjeru generira se 5 brojeva u rasponu od 1 do 50 (uključujući  1 i 50)

  brojeva u rasponu od  do

 

 


 

Kalkulator razlomaka

Kalkulator za zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje razlomaka i pretvaranje decimalnog broja u razlomak

Vješala

Cilj igre je pogađanje riječi klikom na slova , potrebno je pogoditi pojam koji se traži

Radni staž

Ukupni radni staž u godinama, izračun po datumu početka i datumu kraja rada

Računi

Izrada online računa, unesite stavke računa, cijenu, popust i Pdv, račun i pdf za ispis se generiraju automatski

Loto Brojevi

Generator loto brojeva, jednim klikom generira slučajne loto brojeve 6/45 ili 7/39 ili

Prosjek

Kalkulator za izračun prosjeka ili aritmetičke sredine od zadanog niza brojeva

ip Adresa

Saznajte Vašu trenutnu javnu IP adresu i njenu lokaciju

Akordi

Akordi za klavir, mol, dur, generira akord i prikazuje klavijature sa grafički označenim notama za odabrani akord