Generator brojeva

Brojevi se generiraju metodom slučajnog broja, prilikom svakog klika na gumb generira se novi niz tj. nasumični odabir brojeva. U dole prikazanom primjeru generira se 5 brojeva u rasponu od 1 do 50 (uključujući  1 i 50)

  brojeva u rasponu od  do

 

 


 

Prosjek

Kalkulator za izračun prosjeka ili aritmetičke sredine od zadanog niza brojeva

Digitalni kalkulatori

Digitalni kalkulatori su neizostavni pomagači u svakodnevnom životu, koji su značajno olakšali rad s matematičkim izračunima.

QR code

QR Code je dvodimenzionalni barkod koji mogu čitati pametni telefoni. Može sadržavati više od 4000 znakova

PDV kalkulator

Kalkulator za izračunavanje poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a) brzo i jednostavno, dodavanje i izbijanje pdv-a

ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) sustavi predstavljaju integrirane softverske aplikacije koje služe za automatizaciju i upravljanje poslovnim procesima u organizacijama.

Stepenice

Kalkulator za izračun konstrukcije stepenica, izračunava visinu stepenice i širinu gazišta

Programerski

Kalkulator za pretvorbu iz decimalnog u heksadecimalni, binearni i oktalni sustav

Zlatni rez

Zlatni rez je pojam korišten u matematici i fizici, a označava odnos koji se smatra optimalnim u nekom procesu raspodjele.