Generator brojeva

Brojevi se generiraju metodom slučajnog broja, prilikom svakog klika na gumb generira se novi niz tj. nasumični odabir brojeva. U dole prikazanom primjeru generira se 5 brojeva u rasponu od 1 do 50 (uključujući  1 i 50)

  brojeva u rasponu od  do