Tragač zemljopisne širine i dužine

"Širina" (kratica: Lat.)  je kut između ekvatorijalne ravnine i ravne linije koja prolazi kroz tu točku i kroz središte Zemlje. [Linije koje spajaju točke iste geografske širine prate kružnice na površini Zemlje koje se nazivaju paralelama, jer su paralelne s ekvatorom i jedna s drugom. Sjeverni pol je 90° N; Južni pol je 90° S. Paralela zemljopisne širine od 0° označena je ekvatorom, temeljnom ravninom svih geografskih koordinatnih sustava. Ekvator dijeli globus na sjevernu i južnu hemisferu.

"Geografska dužina" (kratica: Long., ili lambda) je kut istočno ili zapadno od referentnog meridijana prema drugom meridijanu koji prolazi kroz tu točku. Svi meridijani su polovice velikih elipsa (koje se često nazivaju velikim krugovima), koje se spajaju na sjevernom i južnom polu. Meridijan Britanskog kraljevskog opservatorija u Greenwichu, na jugoistoku Londona, u Engleskoj, međunarodni je početni meridijan. 

Kombinacija ove dvije komponente određuje položaj bilo kojeg mjesta na površini Zemlje, bez obzira na visinu ili dubinu. Vizualna mreža na karti koju čine linije zemljopisne širine i dužine poznata je kao gratikula. Polazišna/nulta točka ovog sustava nalazi se u Gvinejskom zaljevu oko 625 km južno od Teme u Gani, mjesta koje se često smiješno naziva Null Island.

latlng

Za prikaz zemljopisne širine i dužine kliknite na kartu

ISRC

ISRC kod je međunarodni standardni kod koji se koristi za identifikaciju jedinstvenog zvučnog zapisa ili glazbenog videa.

Euro

Kalkulator za izračun inflacije eura od 1997 godine, 147 eura danas vrijedi kao 100 eura 1997

Boje

Kalkulator boje rgb u hsl, hex, cmyk - cijan, magenta, žuta i ključ (crna)

Ocjene

Kalkulator za izračun prosjeka ocjena u školi

Brzina

Kalkulator pretvara brzinu iz kilometara na sat u metri u sekundi i milja na sat i mph u kmh

Snaga

Kalkulator za snagu pretvara Kilowate u konjsku snagu, odnosno konjsku snagu (KS) u kilowate (KW)

Stošac

Volumen stošca izračun u litrama kalkulator za izračun

Temperatura

Kalkulator konvertira temperaturu iz Celzijua  u Farenhajte. Po Farenhajtu led se topi na 32 °F a voda ključa na 212 °F, temperatura u stupnjevima je °C = (°F – 32) / 1.8