Kalkulator za Inflaciju eura

Početna godina:   Završna godina:  

 €

 

Za izračun unesite početnu i završnu godinu, kalkulator pokazuje koliko 100 eura vrijedi u završnoj godini (u odnosu na početnu). Npr. 2021. godine ste za 146,83 €  mogli kupiti jednaku potrošačku košaricu kao za 100 eura 1997. godine.

 

Što je inflacija? Inflacija pokazuje kako se cijene mijenjaju tijekom vremena. Američki zavod za statistiku rada (dio američkog Ministarstva rada) odabire "košaricu robe", koja je skup roba i usluga koje potrošači koriste. Svaki mjesec mjere se cijene ove robe i uspoređuju s prethodnim cijenama.

U usporedbi s prošlogodišnjom godišnjom stopom, stopa inflacije 2021. godine sada je 5,37%1. Ako ovaj broj vrijedi, 100 USD danas bi bilo jednako 105,37 USD sljedeće godine.

Graf prikazuje Inflaciju eur-a od 1997

 

 

Kripto Kalkulator

Kalkulator kriptografski za izračunavanje hash-a od unesenog teksta, koriste se md5, SHA1, SHA256 algoritmi

Valjak

Valjak je geometrijsko tijelo, izračunajte volumen u litrama i oplošje valjka jednostavni kalkulator

Ocjene

Kalkulator za izračun prosjeka ocjena u školi

QR code

QR Code je dvodimenzionalni barkod koji mogu čitati pametni telefoni. Može sadržavati više od 4000 znakova

Volumen

Volumen kugle formula je V=4/3*r^3*pi gdje je r upisani radius

Stepenice

Kalkulator za izračun konstrukcije stepenica, izračunava visinu stepenice i širinu gazišta

Kalkulator Kredita

Kalkulator za izračun kredita, izračunava mjesečni anuitet za odabranu kamatnu stopu, trajanje kredita i ukupni iznos kredita

IBAN Kalkulator

IBAN kalkulator za izračun iban broja iz žiro računa. Hrvatski IBAN sastoji se od 21-nog alfanumeričkog znaka i jedinstveni je identifikator računa klijenta