Kalkulator za Inflaciju eura

Početna godina:   Završna godina:  

 €

 

Za izračun unesite početnu i završnu godinu, kalkulator pokazuje koliko 100 eura vrijedi u završnoj godini (u odnosu na početnu). Npr. 2021. godine ste za 146,83 €  mogli kupiti jednaku potrošačku košaricu kao za 100 eura 1997. godine.

 

Što je inflacija? Inflacija pokazuje kako se cijene mijenjaju tijekom vremena. Američki zavod za statistiku rada (dio američkog Ministarstva rada) odabire "košaricu robe", koja je skup roba i usluga koje potrošači koriste. Svaki mjesec mjere se cijene ove robe i uspoređuju s prethodnim cijenama.

U usporedbi s prošlogodišnjom godišnjom stopom, stopa inflacije 2021. godine sada je 5,37%1. Ako ovaj broj vrijedi, 100 USD danas bi bilo jednako 105,37 USD sljedeće godine.

Graf prikazuje Inflaciju eur-a od 1997