Konvertor

Unesite vrijednost u inčima za pretvaranje u Centimetre:

Centimetara:


Unesite vrijednost u centimetrima za pretvaranje u inče:

Inča:

 

Konvertor za ostale jedinice: kilometre, inče, milje, nautičke milje, feet, yard. Potrebno je u polje upisati vrijednost te na podajućim izbornicima izabrati tip jedinice za konvertovanje. 

=

Medijan

Kalkulator za Izračun medijana, zbroja i prosjeka u zadanom nizu

Centrifugalna

Kalkulator za izračun centrifugalne sile, formula je F=m*v*v/r

Euro

Kalkulator za izračun inflacije eura od 1997 godine, 147 eura danas vrijedi kao 100 eura 1997

QR code

QR Code je dvodimenzionalni barkod koji mogu čitati pametni telefoni. Može sadržavati više od 4000 znakova

Brzina

Kalkulator pretvara brzinu iz kilometara na sat u metri u sekundi i milja na sat i mph u kmh

Marža

Izračun bruto marže i postotak marže, za početnu i prodajnu cijenu proizvoda

Zlatni rez

Zlatni rez je pojam korišten u matematici i fizici, a označava odnos koji se smatra optimalnim u nekom procesu raspodjele.

Brojač riječi

Brojač rečenica, riječi i slova u tekstu