Aritmetička sredina (prosjek)

Kalkulator za izračun prosjeka po formuli A = (X1+X2 + + + Xn ) / n, a n označava broj brojeva u skupu. Klikom na dodaj polje dodavate polje za unos novog broja, klikom na izračunj prikazuje se izračun prosjeka brojeva. U prikazanom primjeru su brojevi 2, 3, 7 čiji je prosjek 4


 


 

 

Bačva

Kalkulator za izračun volumena bačve, unesite visinu, gornji radius i srednji radius

Medijan

Kalkulator za Izračun medijana, zbroja i prosjeka u zadanom nizu

Prosjek

Kalkulator za izračun prosjeka ili aritmetičke sredine od zadanog niza brojeva

Visina djeteta

Kalkulator za izračun visine djeteta u odrasloj dobi, odstupanja plus/minus 2-3 centimetra

Akordi

Akordi za klavir, mol, dur, generira akord i prikazuje klavijature sa grafički označenim notama za odabrani akord

Programerski

Kalkulator za pretvorbu iz decimalnog u heksadecimalni, binearni i oktalni sustav

Akvarij

Volumen akvarija u litrima za zadanu širinu, visinu i dužinu

Snaga

Kalkulator za snagu pretvara Kilowate u konjsku snagu, odnosno konjsku snagu (KS) u kilowate (KW)