Aritmetička sredina (prosjek)

Kalkulator za izračun prosjeka po formuli A = (X1+X2 + + + Xn ) / n, a n označava broj brojeva u skupu. Klikom na dodaj polje dodavate polje za unos novog broja, klikom na izračunj prikazuje se izračun prosjeka brojeva. U prikazanom primjeru su brojevi 2, 3, 7 čiji je prosjek 4