Aritmetička sredina (prosjek)

Kalkulator za izračun prosjeka po formuli A = (X1+X2 + + + Xn ) / n, a n označava broj brojeva u skupu. Klikom na dodaj polje dodavate polje za unos novog broja, klikom na izračunj prikazuje se izračun prosjeka brojeva. U prikazanom primjeru su brojevi 2, 3, 7 čiji je prosjek 4


 


 

 

Valjak

Valjak je geometrijsko tijelo, izračunajte volumen u litrama i oplošje valjka jednostavni kalkulator

BMI kalkulator

Kalkulator za izračunavanje indexa tjelesne mase (BMI), normalni BMI je od 20 do 30

Ravna Zemlja

Izračunava udaljenost horizonta od promatrača koji se nalazi na određenoj visini, te skriveni dio objekta koji je na određenoj udaljenosti od promatrača

CMS

CMS (Content Management System) ili sustav za upravljanje sadržajem je vrsta softvera koji omogućuje pojedincima i organizacijama jednostavno upravljanje i objavljivanje web sadržaja. 

Bačva

Kalkulator za izračun volumena bačve, unesite visinu, gornji radius i srednji radius

ip Adresa

Saznajte Vašu trenutnu javnu IP adresu i njenu lokaciju

Boje

Kalkulator boje rgb u hsl, hex, cmyk - cijan, magenta, žuta i ključ (crna)

Kriptovalute

Kriptovalute su decentralizirane valute koje se koriste za elektronske transakcije.