Kalkulator kombinacija

Kalkulator kombinacija će pronaći broj mogućih kombinacija koje se mogu dobiti uzimanjem uzorka stavki iz većeg skupa, tj. pokazuje koliko se različitih mogućih podskupova može napraviti iz većeg skupa.

Formula za izračun je: C(n,r) = n! / (r! * (n-r)!)

U primjeru imamo ukupan broj kombinacija za loto 7/35 - ukupan skup brojeva (n) = 35, a podskup (r) = 7, C(n,r) = 6.724.520

n - skup ili populacija

r - podskup od n ili skup uzoraka


n:
r: 
Broj kombinacija je:

Gustoća

Gustoća je omjer mase i volumena, izračunajte gustoću tvari pomoću kalkulatora

Boje

Kalkulator boje rgb u hsl, hex, cmyk - cijan, magenta, žuta i ključ (crna)

Bačva

Kalkulator za izračun volumena bačve, unesite visinu, gornji radius i srednji radius

Snaga

Kalkulator za snagu pretvara Kilowate u konjsku snagu, odnosno konjsku snagu (KS) u kilowate (KW)

Home

Kalkulator online za izračun složenih matematičkih izraza sa pregledom liste povijesti rezultata, kalkulator valuta i kalkulator kredita

PDV kalkulator

Kalkulator za izračunavanje poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a) brzo i jednostavno, dodavanje i izbijanje pdv-a

BMI kalkulator

Kalkulator za izračunavanje indexa tjelesne mase (BMI), normalni BMI je od 20 do 30

ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) sustavi predstavljaju integrirane softverske aplikacije koje služe za automatizaciju i upravljanje poslovnim procesima u organizacijama.