Generator riječi

slova

Generator riječi generira slučajno odabrane hrvatske riječi koje se generiraju prema zadanim parametrima. Prva opcija koju vam alat omogućuje je da prilagodite je broj nasumičnih riječi koje treba generirati. Možete odabrati koliko riječi želite generirati. Također imate mogućnost odabira riječi koje počinju samo određenim slovima, a završavaju samo određenim slovom ili samo počinju i završavaju određenim slovima. Ako ih ostavite prazne, nasumično odabrane riječi koje se pojavljuju bit će slučajno odabrane riječi iz cijelog popisa.
U polje Riječ sadržava upišite slova koja sadržava riječ, ovaj filter ostavite praznim ukoliko ne želite da ulazi u rezultate pretraživanja.  Dodatni filter je Dužina Riječi a filtrira riječi koje su jednake, manje ili veće od upisanje vrijednosti, također ako je prazan onda ne ulazi u rezultate pretrage.
 
Ovaj alat može biti izvrstan način da poboljšate vokabular ili uvježbate pravopis, ako se pojavi nepoznata riječ, traženje značenja riječi može pomoći učenicima da povećaju broj riječi koje znaju.
Nakon što unesete željeni filter za generiranje riječi, sve što trebate učiniti je pritisnuti gumb Generiraj  i pojavit će se popis slučajno odabranih riječi na hrvatskom jeziku.

 

Bačva

Kalkulator za izračun volumena bačve, unesite visinu, gornji radius i srednji radius

Brojač riječi

Brojač rečenica, riječi i slova u tekstu

Ravna Zemlja

Izračunava udaljenost horizonta od promatrača koji se nalazi na određenoj visini, te skriveni dio objekta koji je na određenoj udaljenosti od promatrača

BMI kalkulator

Kalkulator za izračunavanje indexa tjelesne mase (BMI), normalni BMI je od 20 do 30

Digitalni kalkulatori

Digitalni kalkulatori su neizostavni pomagači u svakodnevnom životu, koji su značajno olakšali rad s matematičkim izračunima.

Medijan

Kalkulator za Izračun medijana, zbroja i prosjeka u zadanom nizu

Radni staž

Ukupni radni staž u godinama, izračun po datumu početka i datumu kraja rada

Generator riječi

Generator za nasumične riječi koji generira slučajnu riječ na hrvatskom ili engleskom jeziku. Hrvatski Word Generator je savršen alat koji će generirati slučajnu riječ po postavljenom filteru.