Kalkulator napojnica

Napojnica je dodatni iznos novca koji se plaća uslužnim radnicima (konobari, frizeri, mehaničari) za pruženu uslugu. Iznosi napojnice razlikuje se u različitim dijelovima svijeta. U nekim zemljama poput Japana, napojnice se smatraju uvredljivim i ponekad se mogu protumačiti kao mito. U drugim zemljama, kao što su Sjedinjene Države, napojnice se očekuju (minimalno 15%), u mnogim slučajevima se čak i uračunavaju u naknadu uslužnog radnika. Kalkulator za izračun napojnice izračunava napojnicu u iznosu od 2, 5, 10, 15, 20, 25 i 50 posto od cijene računa.

Cijena:
 
 
Snaga

Kalkulator za snagu pretvara Kilowate u konjsku snagu, odnosno konjsku snagu (KS) u kilowate (KW)

Vrijeme

Kalkulator za računanje vremenskog perioda između zadatih datuma, npr:. starost u godinama, mjesecima danima i satima

Temperatura

Kalkulator konvertira temperaturu iz Celzijua  u Farenhajte. Po Farenhajtu led se topi na 32 °F a voda ključa na 212 °F, temperatura u stupnjevima je °C = (°F – 32) / 1.8

Brojač riječi

Brojač rečenica, riječi i slova u tekstu

Volumen kvadra

Kalkulator za izračun volumena kvadra u centimetrima, metrima kubnim i litrama

Napojnica

Kalkulator za izračun napojnice, tringelda ili bakšiša

Home

Kalkulator online za izračun složenih matematičkih izraza sa pregledom liste povijesti rezultata, kalkulator valuta i kalkulator kredita

ip Adresa

Saznajte Vašu trenutnu javnu IP adresu i njenu lokaciju