Kalkulator napojnica

Napojnica je dodatni iznos novca koji se plaća uslužnim radnicima (konobari, frizeri, mehaničari) za pruženu uslugu. Iznosi napojnice razlikuje se u različitim dijelovima svijeta. U nekim zemljama poput Japana, napojnice se smatraju uvredljivim i ponekad se mogu protumačiti kao mito. U drugim zemljama, kao što su Sjedinjene Države, napojnice se očekuju (minimalno 15%), u mnogim slučajevima se čak i uračunavaju u naknadu uslužnog radnika. Kalkulator za izračun napojnice izračunava napojnicu u iznosu od 2, 5, 10, 15, 20, 25 i 50 posto od cijene računa.

Cijena: