{{ message }}

Ohmov zakon je odnos električne struje, napona i otpora. Formula za struju je I=U/R, za pad napuna U=I*R, i otpor R=U/I. Kalkulator izračunava odabranu vrijednost (potrebno je unijeti ostale 2 vrijednosti, npr: napon i struju za izračun otpora) i snagu P=U*I.

{{p}}