{{ message }}

Ohmov zakon je odnos električne struje, napona i otpora. Formula za struju je I=U/R, za pad napuna U=I*R, i otpor R=U/I. Kalkulator izračunava odabranu vrijednost (potrebno je unijeti ostale 2 vrijednosti, npr: napon i struju za izračun otpora) i snagu P=U*I.

{{p}}
Prosjek

Kalkulator za izračun prosjeka ili aritmetičke sredine od zadanog niza brojeva

Medijan

Kalkulator za Izračun medijana, zbroja i prosjeka u zadanom nizu

CMS

CMS (Content Management System) ili sustav za upravljanje sadržajem je vrsta softvera koji omogućuje pojedincima i organizacijama jednostavno upravljanje i objavljivanje web sadržaja. 

Tablica množenja

Tablica množenja 20 x 20 sa ispisom

Moment sile

Pretvorba sile iz Nm u foot pound (ft lb) ili inch-pound (in lbf)

Temperatura

Kalkulator konvertira temperaturu iz Celzijua  u Farenhajte. Po Farenhajtu led se topi na 32 °F a voda ključa na 212 °F, temperatura u stupnjevima je °C = (°F – 32) / 1.8

Bačva

Kalkulator za izračun volumena bačve, unesite visinu, gornji radius i srednji radius

Kn u Eur

Konvertor kuna u eure po fiksnom tečaju od 7,53450