{{ message }}

Ohmov zakon je odnos električne struje, napona i otpora. Formula za struju je I=U/R, za pad napuna U=I*R, i otpor R=U/I. Kalkulator izračunava odabranu vrijednost (potrebno je unijeti ostale 2 vrijednosti, npr: napon i struju za izračun otpora) i snagu P=U*I.

{{p}}
Gustoća

Gustoća je omjer mase i volumena, izračunajte gustoću tvari pomoću kalkulatora

Zemljopisne širine i dužine

Latitude i Longitude su jedinice koje predstavljaju koordinate u geografskom koordinatnom sustavu.

Generator riječi

Generator za nasumične riječi koji generira slučajnu riječ na hrvatskom ili engleskom jeziku. Hrvatski Word Generator je savršen alat koji će generirati slučajnu riječ po postavljenom filteru.

Medijan

Kalkulator za Izračun medijana, zbroja i prosjeka u zadanom nizu

Stošac

Volumen stošca izračun u litrama kalkulator za izračun

Tjedan u godini

Izračun tjedna u godini za odabrani datum i kalkulator za zbrajanje dana za uneseni datum

Kalkulator Kredita

Kalkulator za izračun kredita, izračunava mjesečni anuitet za odabranu kamatnu stopu, trajanje kredita i ukupni iznos kredita

Vješala

Cilj igre je pogađanje riječi klikom na slova , potrebno je pogoditi pojam koji se traži