Potrošnja goriva

Kalkulator za izračun potrošnje goriva po pređenim kilometrima, za izračun treba unijeti željenu udaljenost, cijenu litre goriva i potrošnju goriva po 100km. U primjeru ispod za udaljenost između Zagreba i Rijeke (157 km) potrebno je 9.58 L goriva


Izračun cijene i količine goriva za određenu udaljenost

Prijeđeni kilometri:   Km

Cijena 1L:   Kn

Potrošnja vozila:   L/100 Km


 


Volumen

Volumen kugle formula je V=4/3*r^3*pi gdje je r upisani radius

IBAN Kalkulator

IBAN kalkulator za izračun iban broja iz žiro računa. Hrvatski IBAN sastoji se od 21-nog alfanumeričkog znaka i jedinstveni je identifikator računa klijenta

Kalkulator Kredita

Kalkulator za izračun kredita, izračunava mjesečni anuitet za odabranu kamatnu stopu, trajanje kredita i ukupni iznos kredita

Prosjek

Kalkulator za izračun prosjeka ili aritmetičke sredine od zadanog niza brojeva

Vješala

Cilj igre je pogađanje riječi klikom na slova , potrebno je pogoditi pojam koji se traži

Temperatura

Kalkulator konvertira temperaturu iz Celzijua  u Farenhajte. Po Farenhajtu led se topi na 32 °F a voda ključa na 212 °F, temperatura u stupnjevima je °C = (°F – 32) / 1.8

Akordi

Akordi za klavir, mol, dur, generira akord i prikazuje klavijature sa grafički označenim notama za odabrani akord

Stošac

Volumen stošca izračun u litrama kalkulator za izračun