Potrošnja goriva

Kalkulator za izračun potrošnje goriva po pređenim kilometrima, za izračun treba unijeti željenu udaljenost, cijenu litre goriva i potrošnju goriva po 100km. U primjeru ispod za udaljenost između Zagreba i Rijeke (157 km) potrebno je 9.58 L goriva


Izračun cijene i količine goriva za određenu udaljenost

Prijeđeni kilometri:   Km

Cijena 1L:   Kn

Potrošnja vozila:   L/100 Km