Potrošnja goriva

Kalkulator za izračun potrošnje goriva po pređenim kilometrima, za izračun treba unijeti željenu udaljenost, cijenu litre goriva i potrošnju goriva po 100km. U primjeru ispod za udaljenost između Zagreba i Rijeke (157 km) potrebno je 9.58 L goriva


Izračun cijene i količine goriva za određenu udaljenost

Prijeđeni kilometri:   Km

Cijena 1L:   Kn

Potrošnja vozila:   L/100 Km


 


ip Adresa

Saznajte Vašu trenutnu javnu IP adresu i njenu lokaciju

Digitalni kalkulatori

Digitalni kalkulatori su neizostavni pomagači u svakodnevnom životu, koji su značajno olakšali rad s matematičkim izračunima.

Kombinacije

Kalkulator kombinacija izračun mogućih kombinacija uzimanjem uzorka stavki iz većeg skupa

Računi

Izrada online računa, unesite stavke računa, cijenu, popust i Pdv, račun i pdf za ispis se generiraju automatski

QR code

QR Code je dvodimenzionalni barkod koji mogu čitati pametni telefoni. Može sadržavati više od 4000 znakova

BMI kalkulator

Kalkulator za izračunavanje indexa tjelesne mase (BMI), normalni BMI je od 20 do 30

Temperatura

Kalkulator konvertira temperaturu iz Celzijua  u Farenhajte. Po Farenhajtu led se topi na 32 °F a voda ključa na 212 °F, temperatura u stupnjevima je °C = (°F – 32) / 1.8

Brzina

Kalkulator pretvara brzinu iz kilometara na sat u metri u sekundi i milja na sat i mph u kmh