Kriptovalute uvod

Kriptovalute su decentralizirane valute koje se koriste za elektronske transakcije. Najpoznatija kriptovaluta je Bitcoin, koja je lansirana 2009. godine. Međutim, sada postoji mnogo drugih kriptovaluta koje se koriste za različite svrhe, uključujući Ethereum, Ripple, Litecoin, i druge.

Postoji više vrsta kriptovaluta, uključujući:

  1. Bitcoin (BTC) - prva i najpoznatija kriptovaluta, korištena za elektronske transakcije i digitalno skladištenje vrijednosti.

  2. Ethereum (ETH) - kriptovaluta koja koristi blockchain tehnologiju za omogućavanje decentraliziranih aplikacija i "smarcontractova".

  3. Ripple (XRP) - kriptovaluta koja se koristi za brze i jeftine međubankarske transakcije.

  4. Litecoin (LTC) - brza i efikasna kriptovaluta, smatra se "srebrnom" alternativom Bitcoinu.

  5. Tether (USDT) - kriptovaluta koja se koristi za ispravljanje fluktuacija drugih kriptovaluta.

  6. Cardano (ADA) - kriptovaluta bazirana na blockchain tehnologiji, fokusirana na sigurnost i efikasnost transakcija.

Ovo su samo neke od mnogih vrsta kriptovaluta, i svaka od njih ima svoje specifične karakteristike i korištene svrhe. Zbog brzog razvoja tehnologije i rasta tržišta, svakodnevno se pojavljuju nove vrste kriptovaluta.

Decentralizirane kriptovalute su one koje se koriste bez centralne kontrole ili autoriteta. Njihove transakcije se potvrđuju putem mreže učesnika, a ne jedne centralne instance, što čini da su one manje podložne manipulaciji i kontroli.

Na primjer, Bitcoin je decentralizirana kriptovaluta, a transakcije se potvrđuju putem mreže učesnika (takozvanih "čvorova") širom svijeta.

Centralizirane kriptovalute su one koje imaju centralnu kontrolu ili autoritet. Ove kriptovalute obično su kontrolirane od strane jedne institucije ili organizacije, poput centralne banke.

Na primjer, Facebook nedavno je lansirao svoju kriptovalutu, Libra, koja je centralizirana i kontrolirana od strane Facebooka i njegovih partnera.

Ukupno, decentralizirane kriptovalute se smatraju sigurnijima i manje podložnima manipulaciji, dok centralizirane kriptovalute imaju manju volatilnost i više su regulirane. Međutim, centralizirane kriptovalute također su podložnije kontroli i intervenciji od strane jedne organizacije ili institucije.

Rudarenje je proces korištenja računala za potvrđivanje transakcija u blockchain mreži i stvaranje novih blokova u blockchainu.

Kada se transakcija obavi u kriptovalutnom okruženju, ona mora biti potvrđena od strane mreže učesnika prije nego bude dodana u blockchain. Rudari koriste svoje računala da procesuiraju ove transakcije, potvrđuju ih i stvaraju novi blok u blockchainu.

Za nagradu za ovaj posao, rudari dobivaju određenu količinu kriptovalute, što je proces također poznat kao "nagrada za potvrđivanje". Rudarenje je značajan proces u funkcioniranju mnogih kriptovaluta, a rudari su važni za održavanje integriteta i sigurnosti blockchaina.

Rudarenje je energetski i računalno zahtjevan proces, a cijene energije i opreme za rudarenje mogu biti visoke. Stoga, mnogi ljudi koriste usluge "rudarenja u oblaku" koje im omogućuju da učestvuju u rudarenju bez potrebe da kupuju i održavaju opremu.

Blockchain je distribuirana i decentralizirana baza podataka koja se koristi za evidenciju transakcija. Radi bez centralne kontrole i uključuje mrežu učesnika koji sudjeluju u potvrđivanju i zapisivanju transakcija.

Svaka transakcija se zapisuje u blok, a svaki novi blok se povezuje sa prethodnim blokom, čime se stvara lanac blokova (eng. "blockchain"). Ovaj lanac blokova je nepromjenjiv i siguran, što znači da se transakcije ne mogu mijenjati nakon što su zapisane.

Blockchain tehnologija se prvenstveno koristi u kriptovalutama, kao što je Bitcoin, ali se također koristi u drugim industrijama, uključujući financije, zdravstvo, i razne druge.

Blockchain omogućuje sigurnu, transparentnu i nepromjenjivu evidenciju transakcija bez potrebe za centralnom kontrolom.

Međutim, kriptovalute također imaju neke nedostatke, uključujući visoku volatilnost cijene, nisku regulatornu podršku i zabrinutost zbog zloupotrebe za kriminalne aktivnosti. Kriptovalute predstavljaju novi i uzbudljiv način razmjene vrijednosti, ali još uvijek postoje velika pitanja i nedoumice o njihovoj budućnosti.

 

Ravna Zemlja

Izračunava udaljenost horizonta od promatrača koji se nalazi na određenoj visini, te skriveni dio objekta koji je na određenoj udaljenosti od promatrača

Konvertor

Kalkulator mjernih jedinica, pretvara kilometre, milje, nautičke milje, feets

Kripto Kalkulator

Kalkulator kriptografski za izračunavanje hash-a od unesenog teksta, koriste se md5, SHA1, SHA256 algoritmi

Kombinacije

Kalkulator kombinacija izračun mogućih kombinacija uzimanjem uzorka stavki iz većeg skupa

QR code

QR Code je dvodimenzionalni barkod koji mogu čitati pametni telefoni. Može sadržavati više od 4000 znakova

Izračun postotka

Izračun postotka online na tri jednostavna načina omogućuje brže izračunavanje postotka, postotka promjene, te zbrajanje i oduzimanje postotka od zadane vrijednosti.

Akordi

Akordi za klavir, mol, dur, generira akord i prikazuje klavijature sa grafički označenim notama za odabrani akord

ip Adresa

Saznajte Vašu trenutnu javnu IP adresu i njenu lokaciju