Ip Adresa

IP adresa je jedinstvena adresa svakog uređaja spojenog na internet, IPv4 (32 bitna) adresa sastoji se od 4 broja od 0-255 npr: 

255.255.254.0 (11111111.11111111.11111111.11111110.00000000)

Preko IP adrese može se odrediti lokacija korisnika i pratiti njegove radnje na Internetu. 

Vaša IP adresa i lokacija je prikazana ispod