Ip Adresa

IP adresa je jedinstvena adresa svakog uređaja spojenog na internet, IPv4 (32 bitna) adresa sastoji se od 4 broja od 0-255 npr: 

255.255.254.0 (11111111.11111111.11111111.11111110.00000000)

Preko IP adrese može se odrediti lokacija korisnika i pratiti njegove radnje na Internetu. 

Vaša IP adresa i lokacija je prikazana ispod


Ocjene

Kalkulator za izračun prosjeka ocjena u školi

Računi

Izrada online računa, unesite stavke računa, cijenu, popust i Pdv, račun i pdf za ispis se generiraju automatski

Snaga

Kalkulator za snagu pretvara Kilowate u konjsku snagu, odnosno konjsku snagu (KS) u kilowate (KW)

Ohmov zakon

Kalkulator za ohmov zakon tj. odnos električne struje, napona i otpora.

Vrijeme

Kalkulator za računanje vremenskog perioda između zadatih datuma, npr:. starost u godinama, mjesecima danima i satima

Konvertor

Kalkulator mjernih jedinica, pretvara kilometre, milje, nautičke milje, feets

Centrifugalna

Kalkulator za izračun centrifugalne sile, formula je F=m*v*v/r

Pdf

Kalkulator za generiranje pdf-a datoteke iz html-a