Ip Adresa

IP adresa je jedinstvena adresa svakog uređaja spojenog na internet, IPv4 (32 bitna) adresa sastoji se od 4 broja od 0-255 npr: 

255.255.254.0 (11111111.11111111.11111111.11111110.00000000)

Preko IP adrese može se odrediti lokacija korisnika i pratiti njegove radnje na Internetu. 

Vaša IP adresa i lokacija je prikazana ispod


Kalkulator Kredita

Kalkulator za izračun kredita, izračunava mjesečni anuitet za odabranu kamatnu stopu, trajanje kredita i ukupni iznos kredita

Snaga

Kalkulator za snagu pretvara Kilowate u konjsku snagu, odnosno konjsku snagu (KS) u kilowate (KW)

Pdf

Kalkulator za generiranje pdf-a datoteke iz html-a

Zemljopisne širine i dužine

Latitude i Longitude su jedinice koje predstavljaju koordinate u geografskom koordinatnom sustavu.

Moment sile

Pretvorba sile iz Nm u foot pound (ft lb) ili inch-pound (in lbf)

ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) sustavi predstavljaju integrirane softverske aplikacije koje služe za automatizaciju i upravljanje poslovnim procesima u organizacijama.

Big data

Big data ima sve veću ulogu u suvremenom poslovanju. Kao odgovor na te izazove, razvijaju se napredne tehnologije za prikupljanje, analizu i skladištenje podataka, a stručnjaci rade na razvoju novih metoda

Ravna Zemlja

Izračunava udaljenost horizonta od promatrača koji se nalazi na određenoj visini, te skriveni dio objekta koji je na određenoj udaljenosti od promatrača