QR kôd generator

QR kôd je dvodimenzionalni barkod koji sprema informacije u crno-bijele točke (odnosno pikseli podataka ili moduli QR koda). QR je kratica za "Quick Response", a mogućuje kodiranje više od 4000 znakova u dvodimenzionalnom barkodu. QR kodovi mogu se koristiti za prikaz teksta korisniku, otvaranje URL-a, spremanje kontakta u adresar ili pisanje tekstualnih poruka. Za čitanje QR koda potreban je pametni telefon i aplikacija za čitanje QR kodova.

Unesiti unesiti tekst ili url i kliknite na generiraj QR, ukoliko unosite url on mora na početku imati http:// ili https://. Za snimanje QR koda u PNG formatu kliknite desni gumb miša te na Save Image As..

Tekst ili Url: 


 

Ohmov zakon

Kalkulator za ohmov zakon tj. odnos električne struje, napona i otpora.

Kalkulator razlomaka

Kalkulator za zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje razlomaka i pretvaranje decimalnog broja u razlomak

Moment sile

Pretvorba sile iz Nm u foot pound (ft lb) ili inch-pound (in lbf)

Temperatura

Kalkulator konvertira temperaturu iz Celzijua  u Farenhajte. Po Farenhajtu led se topi na 32 °F a voda ključa na 212 °F, temperatura u stupnjevima je °C = (°F – 32) / 1.8

Ocjene

Kalkulator za izračun prosjeka ocjena u školi

Bitcoin

Bitcoin cijena prema američkom dolaru i kako ga rudariti

Home

Kalkulator online za izračun složenih matematičkih izraza sa pregledom liste povijesti rezultata, kalkulator valuta i kalkulator kredita

Marža

Izračun bruto marže i postotak marže, za početnu i prodajnu cijenu proizvoda