Određivanje površine na karti

Za određivanje površine kliknite na poligon te označite željenu površinu na karti

Površina se prikazuje u metrima kvadratnim i hektarima ha

Za prikaz površine označite poligon

Akordi

Akordi za klavir, mol, dur, generira akord i prikazuje klavijature sa grafički označenim notama za odabrani akord

Površina na karti

Prikaz površine na karti odabirom točaka poligona

Valjak

Valjak je geometrijsko tijelo, izračunajte volumen u litrama i oplošje valjka jednostavni kalkulator

Snaga

Kalkulator za snagu pretvara Kilowate u konjsku snagu, odnosno konjsku snagu (KS) u kilowate (KW)

Home

Kalkulator online za izračun složenih matematičkih izraza sa pregledom liste povijesti rezultata, kalkulator valuta i kalkulator kredita

Kripto Kalkulator

Kalkulator kriptografski za izračunavanje hash-a od unesenog teksta, koriste se md5, SHA1, SHA256 algoritmi

Površina

Konvertira mjerne jedinice površine

Tablica množenja

Tablica množenja 20 x 20 sa ispisom