Kripto (hash) kalkulator

Tekst:
MD5:
SHA-1:
SHA-256:

Za jednostavno online izračunavanje hash-a unesite tekst za koji želite generirati hash, zatim kliknite na izračunaj. Za generiranje hash-a koriste se algoritmi MD5, SHA-1, SHA-256. SHA je standard za „Secure Hash Algorithm“, koristi se za potpisivanje u raznim aplikacijama i protokolima.

Hash algoritmi

Hash algoritmi su funkcije koje transformiraju ulazne podatke u jedinstvene, fiksne dužine stringove, poznate kao hash vrijednosti ili digests. Ovi algoritmi se koriste u različite svrhe, kao što su:

  1. Provjera integriteta podataka: Hash vrijednost se može koristiti za provjeru integriteta podataka, tako da se hash vrijednost originalnog podatka izračuna, a potom se usporedi s hash vrijednošću kopije podataka. Ako se hash vrijednosti podudaraju, to znači da nije došlo do nikakvih promjena u podacima.

  2. Šifriranje: Hash algoritmi se također koriste u šifriranju, gdje se ulazni podaci hashiraju korištenjem jednostavnog algoritma, a potom se dešifriraju korištenjem složenijeg algoritma.

  3. Autentifikacija: Hash algoritmi se često koriste u autentifikaciji, kao što su lozinka hash funkcije. Lozinka se hashira i pohranjuje u bazi podataka, a kada se korisnik prijavi, lozinka se hashira ponovo i uspoređuje s pohranjenom hash vrijednošću.

Neki od popularnih hash algoritama su: SHA-256, SHA-1, MD5, BLAKE2.

SHA-256 i SHA-1 su algoritmi sigurnosti koji se koriste u kriptografiji i provjeri integriteta podataka.

MD5 se koristi za provjeru integriteta podataka, ali nije siguran za šifriranje.

BLAKE2 je noviji algoritam i smatra se sigurnijim od drugih hash algoritama.

U svakom slučaju, važno je napomenuti da su hash algoritmi jednosmjerni, što znači da se ne mogu rekonstruirati ulazni podaci iz hash vrijednosti.

Kako rade?

Hash algoritmi funkcioniraju tako što ulazne podatke, koji mogu biti bilo koji oblik podataka (npr. tekst, slike, zvučne datoteke), procesiraju koristeći matematičke operacije. Rezultat ovog procesiranja je jedinstveni string, poznat kao hash vrijednost ili digest, koji je uvijek iste dužine, bez obzira na veličinu i sadržaj ulaznih podataka.

Kada se izračuna hash vrijednost, bilo kakva promjena u ulaznim podacima će dovesti do značajne promjene u hash vrijednosti. Zbog toga se hash vrijednosti često koriste za provjeru integriteta podataka i za autentifikaciju.

Konkretno, hash algoritmi obično koriste sljedeće korake:

  1. Kompresija ulaznih podataka: Ulazni podaci se kompresiraju tako da se podaci stave u blokove određene veličine.

  2. Pretvorba u binarni format: Blokovi se pretvaraju u binarni format, što omogućava korištenje matematičkih operacija na njima.

  3. Primjena matematičkih operacija: Blokovi se procesiraju korištenjem različitih matematičkih operacija, kao što su xor, and, or, itd.

  4. Generiranje hash vrijednosti: Nakon završetka matematičkih operacija, rezultat se pretvara u string koji predstavlja hash vrijednost.

Korištenjem ovih koraka, hash algoritmi su u stanju generirati jedinstvene, fiksne dužine stringove za bilo koje ulazne podatke, čime se omogućuje provjera integriteta i autentifikacija podataka.

 

Računi

Izrada online računa, unesite stavke računa, cijenu, popust i Pdv, račun i pdf za ispis se generiraju automatski

Volumen

Volumen kugle formula je V=4/3*r^3*pi gdje je r upisani radius

Moment sile

Pretvorba sile iz Nm u foot pound (ft lb) ili inch-pound (in lbf)

Valjak

Valjak je geometrijsko tijelo, izračunajte volumen u litrama i oplošje valjka jednostavni kalkulator

Medijan

Kalkulator za Izračun medijana, zbroja i prosjeka u zadanom nizu

Brzina

Kalkulator pretvara brzinu iz kilometara na sat u metri u sekundi i milja na sat i mph u kmh

Napojnica

Kalkulator za izračun napojnice, tringelda ili bakšiša

Volumen kvadra

Kalkulator za izračun volumena kvadra u centimetrima, metrima kubnim i litrama