Medijan kalkulator

Statistički koncept medijana je vrijednost koja dijeli uzorak podataka na dvije polovice. Pronalaženje medijana u biti uključuje pronalaženje vrijednosti u uzorku podataka koji ima fizičku lokaciju između ostalih brojeva. U slučaju kada je ukupan broj vrijednosti u uzorku podataka neparan, medijan je jednostavno broj u sredini popisa svih vrijednosti. Kada uzorak podataka sadrži paran broj vrijednosti, medijan je srednja vrijednost dviju srednjih vrijednosti. Kod prosjeka uzima se ukupan zbroj vrijednosti koji se dijeli sa brojem unesenih vrijednosti, u neparnim slučajevima kada postoje samo dva uzorka podataka ili postoji paran broj uzoraka gdje su sve vrijednosti iste, srednja vrijednost i medijan bit će isti.

Unesite vrijednosti odvojene zarezom, kod decimalnih vrijednosti koristite točku:


Sortirano:
Brojeva:
Zbroj:
Prosjek:
Medijan:

 


 

Ohmov zakon

Kalkulator za ohmov zakon tj. odnos električne struje, napona i otpora.

Zemljopisne širine i dužine

Latitude i Longitude su jedinice koje predstavljaju koordinate u geografskom koordinatnom sustavu.

Volumen

Volumen kugle formula je V=4/3*r^3*pi gdje je r upisani radius

Pdf

Kalkulator za generiranje pdf-a datoteke iz html-a

Valjak

Valjak je geometrijsko tijelo, izračunajte volumen u litrama i oplošje valjka jednostavni kalkulator

Konvertor

Kalkulator mjernih jedinica, pretvara kilometre, milje, nautičke milje, feets

Digitalni kalkulatori

Digitalni kalkulatori su neizostavni pomagači u svakodnevnom životu, koji su značajno olakšali rad s matematičkim izračunima.

Medijan

Kalkulator za Izračun medijana, zbroja i prosjeka u zadanom nizu