Medijan kalkulator

Statistički koncept medijana je vrijednost koja dijeli uzorak podataka na dvije polovice. Pronalaženje medijana u biti uključuje pronalaženje vrijednosti u uzorku podataka koji ima fizičku lokaciju između ostalih brojeva. U slučaju kada je ukupan broj vrijednosti u uzorku podataka neparan, medijan je jednostavno broj u sredini popisa svih vrijednosti. Kada uzorak podataka sadrži paran broj vrijednosti, medijan je srednja vrijednost dviju srednjih vrijednosti. Kod prosjeka uzima se ukupan zbroj vrijednosti koji se dijeli sa brojem unesenih vrijednosti, u neparnim slučajevima kada postoje samo dva uzorka podataka ili postoji paran broj uzoraka gdje su sve vrijednosti iste, srednja vrijednost i medijan bit će isti.

Unesite vrijednosti odvojene zarezom, kod decimalnih vrijednosti koristite točku:


Sortirano:
Brojeva:
Zbroj:
Prosjek:
Medijan:

 


 

Radni staž

Ukupni radni staž u godinama, izračun po datumu početka i datumu kraja rada

Volumen kvadra

Kalkulator za izračun volumena kvadra u centimetrima, metrima kubnim i litrama

Vrijeme

Kalkulator za računanje vremenskog perioda između zadatih datuma, npr:. starost u godinama, mjesecima danima i satima

ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) sustavi predstavljaju integrirane softverske aplikacije koje služe za automatizaciju i upravljanje poslovnim procesima u organizacijama.

Radni sati

Izračun razlike između dva vremena u satima i minutama, odnosno računanje radnog vremena u tjednu od vremena početka do vremena kraja rada

Medijan

Kalkulator za Izračun medijana, zbroja i prosjeka u zadanom nizu

Bačva

Kalkulator za izračun volumena bačve, unesite visinu, gornji radius i srednji radius

Digitalni kalkulatori

Digitalni kalkulatori su neizostavni pomagači u svakodnevnom životu, koji su značajno olakšali rad s matematičkim izračunima.