Slučajni odabir imena

Za dodavanje imena na popis unesite ime te kliknite na dodaj ime, prilikom dodavanja imena lista se sprema na browsver local storage i učitava automatski. Klikom na odaberi slučajno ime iz popisa se prikazuje slučajno odabrano ime.

 

 

 

 

Izračun postotka

Izračun postotka online na tri jednostavna načina omogućuje brže izračunavanje postotka, postotka promjene, te zbrajanje i oduzimanje postotka od zadane vrijednosti.

Kriptovalute

Kriptovalute su decentralizirane valute koje se koriste za elektronske transakcije.

Stepenice

Kalkulator za izračun konstrukcije stepenica, izračunava visinu stepenice i širinu gazišta

Snaga

Kalkulator za snagu pretvara Kilowate u konjsku snagu, odnosno konjsku snagu (KS) u kilowate (KW)

Konvertor

Kalkulator mjernih jedinica, pretvara kilometre, milje, nautičke milje, feets

QR code

QR Code je dvodimenzionalni barkod koji mogu čitati pametni telefoni. Može sadržavati više od 4000 znakova

Brojač riječi

Brojač rečenica, riječi i slova u tekstu

Vješala

Cilj igre je pogađanje riječi klikom na slova , potrebno je pogoditi pojam koji se traži