Kalkulator datuma

Izračunavanje vremena između datuma, vremenski interval se prikazuje u godinama, mjesecima i danima ili danima ili satima. Datum mora biti u formatu dd.mm.yyyy kao na primjeru ispod, unesite početni i krajni datum te kliknite na izračunaj

od do  
 


Moment sile

Pretvorba sile iz Nm u foot pound (ft lb) ili inch-pound (in lbf)

Home

Kalkulator online za izračun složenih matematičkih izraza sa pregledom liste povijesti rezultata, kalkulator valuta i kalkulator kredita

Ohmov zakon

Kalkulator za ohmov zakon tj. odnos električne struje, napona i otpora.

Pdf

Kalkulator za generiranje pdf-a datoteke iz html-a

Prosjek

Kalkulator za izračun prosjeka ili aritmetičke sredine od zadanog niza brojeva

Tablica množenja

Tablica množenja 20 x 20 sa ispisom

Akvarij

Volumen akvarija u litrima za zadanu širinu, visinu i dužinu

Akordi

Akordi za klavir, mol, dur, generira akord i prikazuje klavijature sa grafički označenim notama za odabrani akord